Digitālais centrs īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu Ventspils novadā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu Ventspils novadā

Ventspils Digitālais centrs uzsācis mācību kursa “Tehnoloģiju izmantojums mācību satura izveidei” īstenošanu Ventspils novada pedagogiem ar mērķi pilnveidot pedagogu spējas izmantot digitālās tehnoloģijas interaktīva mācību satura veidošanai, lai veicinātu skolēnu savstarpējo sadarbību un iesaisti mācību procesā.

Mācību kursa ietvaros tiks apmācīti kopumā gandrīz 50 pedagogi no Ugāles un Piltenes vidusskolas, kā arī Tārgales, Ances, Popes un Puzes pamatskolas.

Mācību kursa ietvaros pedagogi iepazīs digitālo tehnoloģiju iespējas mācību satura veidošanai, pilnveidos praktiskās iemaņas digitālās kompetences jomā, lai atvieglotu un padarītu efektīvāku ikdienas darbu un gūs zināšanas, lai spētu patstāvīgi izveidotu interaktīvus, radošus mācību materiālus un uzdevumus mācību satura dažādošanai.

Ventspils Digitālais centrs mācību kursu organizē ar Ventspils novada pašvaldības atbalstu.