Digitālais centrs nodrošina “Moodle” apmācības | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs nodrošina “Moodle” apmācības

Šonedēļ Ventspils Digitālā centra pasniedzēja Dace Bergmane devās uz Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolu, lai dalītos pieredzē tālmācības platformas “Moodle”  izmantošanā. Ventspils Digitālais centrs ir izveidojis sadarbību ar skolu, nodrošinot  regulāras pedagogu apmācības un atbalstu skolotājiem.

 “Moodle” ir tiešsaistes platforma kursu vai mācību procesa organizēšanai. Katra mācību iestāde var individuāli pielāgot sistēmas vidi savām vajadzībām. Šī platforma dod iespēju vadīt mācību procesu, saglabāt mācību materiālus, organizēt pārbaudes darbus, nodrošināt pieeju mācību saturam, konsultāciju grafikiem un aktuālai informācijai elektroniskajā vidē. Tas ir svarīgi visām izglītības iestādēm, īpaši tālmācības nodrošināšanai.

Arī Ventspils Digitālais centrs kā izglītības iestāde izmanto tiešsaistes platformu “Moodle” gan pieaugušo, gan skolēnu apmācībai. Jau otro gadu platforma tiek izmantota interešu izglītības nodarbību mācību procesa organizēšanai. Tā ieviesta ar mērķi – skolēniem nodrošināt materiālu bāzi un saziņu ar pasniedzēju, vecākiem – kvalitatīvu un pilnvērtīgu priekšstatu par nodarbību saturu un veikumu.

Digitālais centrs piedāvā “Moodle” ieviešanas un lietotāju apmācību pakalpojumus gan izglītības iestādēm, gan uzņēmumiem. Piedāvājumu iespējams saņemt, sazinoties ar Ventspils Digitālo centru vdc@ventspils.lv vai tālr. 63607607.