Digitālajā centrā apmācības uzsāk projekta DCDS dalībnieki | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālajā centrā apmācības uzsāk projekta DCDS dalībnieki

Ventspils Digitālais centrs un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) martā organizēja informatīvu semināru par iespēju iesaistīties projekta “Digitālā kompetenču attīstības sistēma” (DCDS) pilotapmācībās un pieteikties tām. Interese bija liela, taču apmācībām tika atlasīti 28 dalībnieki, kuri šonedēļ uzsāka apmācības.

Apmācību dalībnieki tika atlasīti un sadalīti divās grupās – senioros un strādājošajos. Senioru grupā tiks attīstītas digitālās prasmes ikdienas sadzīviskām vajadzībām, savukārt strādājošie ventspilnieki apgūs digitālās prasmes, kas nepieciešamas ikdienas darbā.

Mācības notiek moduļos par tēmām:

  • digitālā pašapziņa un mācīšanās;
  • IKT pamatdarbības;
  • kas aizsargā ierīces, datus, veselību un labklājību;
  • publiskie un privātie tiešsaistes pakalpojumi;
  • konta izveidošana un e-pasta lietošana droši un pareizi;
  • drošas pārlūkošanas un informatīvās informācijas meklēšana;
  • failu un mapju pārvaldība.

Nodarbības notiks divas reizes nedēļā līdz maija beigām. Mācību process notiks gan klātienē, gan patstāvīgi, papildinot zināšanas tiešsaistes platformā digitalcompetences.eu. Platformā ir pieejami mācību materiāli un pašpārbaudes testi, kā arī pēc katras tēmas – apkopojošais tests.

Par projektu

Šī projekta galvenais uzdevums ir izveidot vadlīnijas un integrētu modulāru sistēmu – “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēmu - DCDS” un izmantot to, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences iedzīvotājiem ar zemām prasmēm piecās Eiropas valstīs (Grieķijā, Latvijā, Itālijā, Rumānijā un Spānijā).

DCDS projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma pasākumā KA3 Atbalsts politikas reformai, uz nākotni vērstiem sadarbības projektiem (FLCP). Projekts tika uzsākts 2018. gada 1. janvārī un ilgs divus gadus.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit: http://www.dcds-project.eu/lv/par-projektu