Digitālajā centrā atsākušās nodarbības un aktīvi noris ekskursiju laiks | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālajā centrā atsākušās nodarbības un aktīvi noris ekskursiju laiks

Šonedēļ Digitālajā centrā ar jaunu sparu atsācies 2019./2020. tehnoloģiju pulciņu mācību gads. Skolēniem bija iespēja pieteikties 23 dažādu tēmu pulciņos 54 grupās. Nodarbības notiek Ventspils Digitālajā centrā un atsevišķus pulciņus var apmeklēt arī Pārventas pamatskolā.

Kā jau iepriekšējos gadus, arī šogad izrādītā interese bija liela - pieteicās gan iepriekšējo gadu pulciņu apmeklētāji, gan tādi, kuri tehnoloģiju pulciņus apmeklēs pirmo reizi.  Kopumā uz Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņiem pieteikušies 734 skolēni. Šogad ar dažādiem jaunumiem tika aktualizēts esošo pulciņu saturs, kā arī piedāvāti iepriekš nebijuši pulciņi un padomāts arī par iepriekšējo gadu pulciņu turpinātājiem.

Vispieprasītākie pulciņi šogad bija:

  • Minecraft skola: 7 grupas, 100 skolēni;
  • STEM skola: 3 grupas, 40 skolēni;
  • YouTube skola: 2 grupas, 34 skolēni;
  • Digitālā mājturība: 4 grupas, 61 skolēni;
  • 3D datorgrafikas pamati: 2 grupas, 30 skolēni;
  • Dronu skola: 3 grupas, 32 skolēni.

Par pulciņiem tupina interesēties arī paši jaunākie to dalībnieki, 6-gadnieki un 1. klases skolēni. Pulciņam “Datorzinības 1.klasei” izveidotas 3 grupas, savukārt “Angļu valoda digitāli” – 2 grupas. Atsaucīgi uzņemts arī šī gada jaunums – “Spēļu izstrādes pamati”, kur pieteikušies 20 skolēni.

Ja vērtē skolēnu aktivitāti pēc pārstāvētajām mācību iestādēm, tad atsaucīgākie bijuši Ventspils 4.vidusskolas, Ventspils Centra sākumskolas, Ventspils 2.pamatskolas un Ventspils 2.vidusskolas skolēni. Šogad priecē Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu interese par pulciņiem, kas būtiski augusi.

Ņemot vērā, ka mūsdienās tehnoloģijas kļūst arvien aktuālākas un tiek arvien vairāk iesaistītas mācību procesos, arī pirmskolas izglītības iestādēs tiek organizētas tehnoloģiju nodarbības. Vien 2019./2020. mācību gada 1. semestrī jau ir plānotas 152 nodarbības, kopumā aptverot visas Ventspils PII un Jaunrades nama sagatavošanās grupu. Digitālais centrs ir sagatavojis 18 dažādas Bee-bot robotikas nodarbības, no kurām katra PII izvēlas atbilstoši savam mācību plānam un interesēm.

Šobrīd Ventspils Digitālajā centrā ir arī aktīvs ekskursiju laiks. Radošajās tehnoloģiju darbnīcās viesojas skolēni no visas Latvijas gan programmas “Latvijas skolas soma”, gan citu projektu, un aktivitāšu ietvaros.

Nodarbību saturu Ventspils Digitālā centra pasniedzēji pielāgos attiecīgi skolēnu vecumam.  Pieteikties ekskursijām vari šeit: https://ej.uz/vdcradosasdarbnicas vai zvanot 28632351, rakstot uz pulcini@ventspils.lv.