Diskutē par spēļu izstrādes industrijas stratēģiju | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Diskutē par spēļu izstrādes industrijas stratēģiju

Šodien, 14. augustā, Ventspils Digitālajā centrā notika projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” (BGI) darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika diskutēts par spēļu izstrādes industrijas attīstības stratēģiju.

Ventspils Digitālā centra īstenotā BGI projekta ietvaros šī gada maijā tika parakstīts sadarbības memorands par spēļu izstrādes industrijas attīstību Ventspilī. Lai sekmīgi attīstītu industriju Ventspils Digitālais centrs strādā pie stratēģijas un rīcības plāna izveides šīs industrijas attīstībai, sadarbojoties ar Ventspils Pilsētas domi, Latvijas Spēļu izstrādātāju asociāciju, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un Ventspils Augstskolu.

Sanāksmes laikā tika vērtēta izstrādātā stratēģija un tajā iekļautās rīcības plāna aktivitātes, kā arī deleģētas par rīcības plānā minēto aktivitāšu izpildi atbildīgās institūcijas.

Plānots, ka spēļu izstrādes industrijas attīstības stratēģija tiks pabeigta šī gada rudenī un tās mērķis ir attīstīt spēļu izstrādes industriju Ventspilī un Kurzemes reģionā, kā arī sekmētu efektīvu un atklātu sadarbību starp sadarbības memoranda par spēļu izstrādes industrijas attīstību parakstītājiem.

Apstiprinātais Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Digitālais centrs" finansējums projekta ietvaros ir EUR 108 100 t.sk. 85% ERAF finansējums – EUR 91 885, 10% pašvaldības finansējums – EUR 10 810 un 5% valsts budžeta dotācija – EUR 5 405.