Liepājas Ezerkrasta sākumskolas audzēkņi aktīvi piedalās Digitālā centra radošajās darbnīcās | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Liepājas Ezerkrasta sākumskolas audzēkņi aktīvi piedalās Digitālā centra radošajās darbnīcās

Ventspils Digitālo centru katru nedēļu apmeklē skolēni no dažādām Latvijas skolām, lai piedalītos radošajās tehnoloģiju darbnīcās. Īpaši aktīvi Ventspils Digitālo centru šajā mācību gadā apmeklējuši Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolēni - kopumā darbnīcas apmeklējuši ap 400 bērnu no šīs skolas.

Liepājas Ezerkrasta sākumskola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta ietvaros skolēniem tiek piedāvāts piedalīties praktiskās nodarbībās, lai pilnveidotu zināšanas “STEM” (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas, matemātikas) un vides jomā. Ventspils Digitālā centra radošās darbnīcas lieliski atbilst šim mērķim. Kā atzīst Liepājas Ezerkrasta sākumskolas direktore Dace Gerdovica: “Ventspils Digitālais centrs spēj nodrošināt plašu nodarbību piedāvājumu, lai skolēniem būtu iespēja aktīvi darboties, izzināt, pētīt, veicinot praktiskās iemaņas un prasmes šajā jomā. Piedāvājums ir mūsdienīgs un interesants skolēniem.”

Arī pedagogi un skolēni, kas viesojušies Ventspils Digitālajā centrā ir apmierināti ar radošajās darbnīcās gūto pieredzi. Piedāvājums ir šobrīd izglītības procesam ļoti aktuāls, mūsdienīgs, interesants un radošs skolēniem. Skolēni darbojās ar lielu interesi un aizrautību.