Notika projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” uzraudzības padomes sēde | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notika projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” uzraudzības padomes sēde

Piektdien, 25. janvārī, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā (VARAM)  norisinājās projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” uzraudzības padomes sēde, kurā piedalījās arī Ventspils Digitālā centra pārstāvji.

Projekta uzraudzības padomes sēdes mērķis ir uzraudzīt, vai projekta aktivitāšu īstenošana noris atbilstoši projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem. Šādas sēdes norisinās vienu reizi ceturksnī. Bez Ventspils Digitālā centra speciālistiem sēdēs piedalās arī pārstāvji no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA), Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) un Ventspils pilsētas domes.

Projekta ietvaros Ventspils Digitālais centrs izveidos vienotu informācijas un komunikācijas sistēmas infrastruktūru pašvaldībām:

  • iedzīvotājam būs iespējams valsts vai pašvaldības pakalpojumu saņemt vienkopus, nevēršoties vairākās iestādēs;
  • tiks attīstīta lietotāju atbalsta sistēma e-pakalpojumu izmantošanā;
  • tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums, lai varētu vienkopus izvietot pašvaldību informācijas sistēmas.

Projekta kopējais apjoms ir 1,5 miljoni EUR un tiks realizēts līdz 2021. gada 24.aprīlim.

Projekts tiks realizēts ciešā saistībā ar citiem aktuālajiem publiskās pārvaldes projektiem:

  • Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) projektu “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”;
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”;
  • Rīgas domes projektu “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” un pašvaldībām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1 275 000 EUR apmērā, Latvijas valsts budžeta dotācija – 45 000 EUR un pašvaldības finansējums - 180 000 EUR.