Notikusi projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” partneru sanāksme | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notikusi projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” partneru sanāksme

No 23. līdz 24. aprīlim Kopenhāgenā norisinājās projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” (BGI) darba grupas sanāksme, kurā piedalījās  projektā iesaistītie partneri no 8 dažādām valstīm. Sanāksmes laikā partneri pārrunāja līdz šim paveiktos darbus un apsprieda nākamos projekta soļus.

Ventspils Digitālo centru sanāksmē pārstāvēja BGI projekta vadītājs Gundars Bergmanis-Korāts. Ventspils Digitālais centrs šobrīd strādā pie rīcības plāna un spēļu industrijas stratēģijas izveides ar mērķi nākotnē attīstīt spēļu industriju Ventspilī. Līdz šim Digitālais centrs dažādus spēļu industrijas elementus izmanto interešu izglītības nodarbībās, veicinot bērnu interesi un izpratni par industriju un tās iespējām.

Spēļu industrija ir pasaulē strauji augoša industrija ar milzīgu attīstības potenciālu. Skandināvijas valstis kopā ar Lietuvu un Igauniju jau šobrīd veiksmīgi attīsta spēļu industriju, kur tā kļuvusi par neatņemamu radošo industriju un ekonomikas sastāvdaļu.

Apstiprinātais Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Digitālais centrs" finansējums projekta ietvaros ir EUR 108 100 t.sk. 85% ERAF finansējums – EUR 91 885, 10% pašvaldības finansējums – EUR 10 810 un 5% valsts budžeta dotācija – EUR 5 405.