Ventspilī diskutēs par spēļu industrijas attīstību | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī diskutēs par spēļu industrijas attīstību

Otrdien, 19. februārī, Ventspils Digitālajā centrā  notiks apaļā galda diskusija par spēļu industrijas attīstības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē. Diskusijā piedalīsies dažādu ministriju un valsts iestāžu pārstāvji, kā arī spēļu industrijas uzņēmumu speciālisti. Pasākuma īpašais viesis būs Lorenzo Pilia no Vācijas, starptautiskā Berlīnes neatkarīgo spēļu festivāla A MAZE  programmas koordinators.

Plānots, ka par spēļu industrijas aktuālajām tēmām diskutēs pārstāvji no Kultūras, Izglītības un zinātnes un Ekonomikas ministrijām, Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācijas, Ventspils Digitālā centra, Ventspils Augstskolas, Ventspils pašvaldības, LIAA Biznesa inkubatoriem, LIKTA, Baltijas-Vācijas tirdzniecības kameras, GoEXANIMO, Digitālās veselības biedrības, kā arī speciālisti no spēļu izstrādes industrijas uzņēmumiem.

Diskusijā piedalīsies arī Lorenzo Pilia, kas ir BerlinGameScene.com (interneta platforma, kas apvieno visu aktuālo informāciju par spēļu izstrādi Vācijā) dibinātājs un tādu pasākumu kā, piemēram, Talk&Play, Join – Local Multiplayer Summit un the Civic Game Jam series organizētājs.

Interaktīvo spēļu industrija mūsdienās ir strauji augoša, starpdisciplināra un pelnoša nozare. Arī Latvijā notiek datorspēļu izstrādes industrijas izaugsme, par ko liecina arvien pieaugošais Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācijas biedru skaits, kā arī straujais popularitātes pieaugums dažādiem augsta līmeņa spēļu un spēļu tehnoloģiju popularizēšanas pasākumiem.

Apaļā galda diskusija Spēļu industrijas attīstība: reģiona un valsts līmeņa izaicinājumi (GameDev Industry Development: Regional and Government level challenges) tiek organizēta projekta Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību ietvaros ar mērķi veiksmīgi identificēt izaicinājumus un diskutētu par spēļu industrijas attīstību Latvijā, apvienojot dažādu ekspertu pieredzi un viedokļus.

Diskusija notiks angļu valodā, un tās ietvaros tiks pārrunātas sekojošas tēmas:

  • esošā spēļu industrijas situācija Latvijā un Kurzemes reģionā: izglītības iespējas, biznesa atbalsta mehānismi un biznesa inkubatori, situācija spēļu industrijā kopumā;
  • izaicinājumi un problēmas, veidojot un uzturot spēļu industrijas attīstībai nepieciešamo kopienu. Spēļu industrijas izveide no nulles. Berlīnes un Latvijas pieredze;
  • spēļu industrijas nākotnes perspektīvas Latvijā un pasaulē. Spēliskošana (gamification). Papildinātā un virtuālā realitāte.

Projekta Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību mērķis ir stiprināt datorspēļu izstrādes nozares pozīcijas Baltijas jūras reģionā, tostarp Ventspilī, nodrošinot globālu konkurētspēju.

Apstiprinātais Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs" finansējums projekta ietvaros ir EUR 108 100 t.sk. 85% ERAF finansējums – EUR 91 885, 10% pašvaldības finansējums – EUR 10 810 un 5% valsts budžeta dotācija – EUR 5 405.