Ventspils Centra sākumskolā uzsākta gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas testēšana | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Centra sākumskolā uzsākta gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas testēšana

Ar pašvaldības atbalstu Centra sākumskolā uzsākta gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas uzstādīšana un testēšana, vienlaikus sasniedzot divus mērķus – nodrošināt iespēju sekot līdzi temperatūras, mitruma un CO2 izmaiņām kabinetos, lai skolēni varētu produktīvi mācīties, kā arī veicināt IKT nozares attīstību Ventspilī.
Ventspils uzņēmēji varēja iesniegt savas biznesa idejas Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu konkursam, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu to īstenošanai. Pērn konkursam tika iesniegti 5 pieteikumi, kurus izvērtēja Ventspils pilsētas domes Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, pieņemot lēmumu atbalstīt vienu SIA “VN Universe” projektu “Gaisa kvalitātes monitorings skolās un bērnudārzos”. 
Projekta ietvaros tiek izstrādāti sensori individuālai temperatūras, mitruma un CO2 uzskaitei skolās, nevelkot jaunus vadus un neveicot telpu renovāciju. Izstrādātais produkts sastāv no radio sensoriem un programmatūras, kas sniedz iespēju skolotājiem un skolu pārvaldītājiem tiešsaistē sekot līdzi, kādos apstākļos uzturas bērni un kādas ir gaisa izmaiņas, telpās veicot regulāru ventilāciju. Šobrīd  SIA “VN Universe” turpina darbu pie projekta īstenošanas, veicot gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas testēšanu un pilnveidošanu.
Kopējā projekta summa ir EUR 18 457, Ventspils pašvaldības atbalsts – 80% jeb EUR 14 765.
2017. un 2018. gadā, pirmajās divās Ventspils IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa kārtās kopā atbalstīti un realizēti 9 projekti. Projekta ietvaros izstrādātie produkti tiek veiksmīgi attīstīti un tiek piedāvāti arī citiem pasūtītājiem.