Ventspils Digitālais centrs izglītos Kurzemes pašvaldības digitālajās prasmēs | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs izglītos Kurzemes pašvaldības digitālajās prasmēs

Piektdien, 12. jūlijā, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” (turpmāk – Digitālais centrs) dalību projektu konkursā, lai pretendētu uz finansējumu projekta “Digitālo prasmju stiprināšana pašvaldību darbiniekiem” īstenošanai.

Šajā projektā Ventspils pilsētas pašvaldība kopā ar Paņevežas Biznesa atbalsta centru plāno izstrādāt mācību programmu un materiālus digitālo prasmju stiprināšanai pašvaldību darbiniekiem un pēc tam organizēt apmācības Ventspils pilsētas un novada pašvaldību darbiniekiem, kā arī izbraukuma apmācības vēl četrās Kurzemes pašvaldībās. Savukārt Paņevežas Biznesa atbalsta centrs apmācīs tādu pašu skaitu Lietuvas pašvaldību. Papildus tam Ventspils Digitālajā centrā viena mācību klase tiks aprīkota ar jauniem krēsliem, galdiem un portatīvajiem datoriem.

Projekta īstenošanai plānots piesaistīt finansējumu, piedaloties Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014 - 2020 trešā uzsaukuma projektu konkursa 4. aktivitātē “Publiskie pakalpojumi un laba pārvaldība”. Šī aktivitāte paredz publiskajās iestādēs strādājošo kapacitātes palielināšanu.

Projekta galvenais partneris būs Digitālais centrs, projekta partneris - Paņevežas Biznesa atbalsta centrs.

Plānotais projekta kopējais apjoms ir EUR 214 251. Ventspils budžets projektā ir EUR 104 176, no tā 85% būs Eiropas Savienības finansējums, 5% valsts finansējums, bet 10% - Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums.

 Plānotais projekta realizācijas ilgums – 24 mēneši.