Ventspils Digitālais centrs līdzdarbojas projekta “Pārliecinies par faktu patiesumu!” īstenošanā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs līdzdarbojas projekta “Pārliecinies par faktu patiesumu!” īstenošanā

No 19. līdz 20. novembrim Briselē viesojās Ventspils Digitālā centra pārstāvji, lai piedalītos projekta “Pārliecinies par faktu patiesumu!” atklāšanas sanāksmē un starptautisko ekspertu apaļā galda diskusijā.

Otrdien, 19. novembrī, notika apaļā galda diskusija par tēmu “Dezinformētība un viltus ziņas”. Diskusijas ietvaros tika runāts par medijpratību un sabiedrības spēju izprast mūsdienās plaši pieejamo informāciju, analizēt to, lai spētu izvērtēt ziņu patiesumu.

Savukārt trešdien, 20. novembrī, notika projekta partneru tikšanās, kuras ietvaros tika plānoti turpmāk veicamie darbi, kā arī runāts par projekta ietvaros plānoto mācību organizēšanu un pasniedzēju apmācībām.

Projekta “Pārliecinies par faktu patiesumu” ietvaros plānots īstenot medijpratības mācības jauniešiem, kā arī viņu vecākiem un vecvecākiem. Mācību mērķis ir izglītot dalībniekus par nepatiesām ziņām un dezinformētību sociālo mediju platformās, kā arī vērst dalībnieku uzmanību uz to, ka informācija, kas pieejama internetā, ne vienmēr ir patiesa.

Projekts tiek īstenots 8 valstīs – Beļģijā, Horvātijā, Rumānijā, Vācijā, Spānijā, Bulgārijā, Itālijā un Latvijā, un tas tiks īstenots līdz 2020. gada augustam.