Ventspils Digitālais centrs suminās savus teicamniekus | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs suminās savus teicamniekus

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, arī Ventspils Digitālais centrs vēlas apbalvot cītīgākos tehnoloģiju pulciņu apmeklētājus, aicinot uz Teicamnieku godināšanas pasākumu ceturtdien, 23. maijā. Šogad apliecību par izcilu mācību vielas apguvi saņems gandrīz 100 bērni.

Tehnoloģiju pulciņu nodarbības centīgi apmeklējuši gan paši mazākie audzēkņi, gan vidusskolēni, kas pamazām jau lūkojas studiju virzienā. Kopumā nodarbības apmeklēja 702 pulciņu dalībnieki 49 grupās.

Teicamnieka apliecību saņem tie skolēni, kas aktīvi piedalījušies nodarbībās, izpaudušies radoši uzdevumu izpildē, pielietojot ne tikai skolotāju norādījumus, bet arī savu oriģinalitāti.

Teicamnieku godināšanas pasākumā skolēni saņems pateicību par mācību gada laikā paveikto darbu un dāvanu no Ventspils Digitālā centra. Pasākuma noslēgumā skolēni tiks aicināti nobaudīt svētku kliņģeri.

Teicamnieku godināšanas pasākums notiks ceturtdien, 23. maijā, Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, skolēniem no 1. līdz 4.klasei plkst. 14:45, bet skolēniem no 5. līdz 12. klasei plkst. 17:00.

Pārējie tehnoloģiju pulciņu audzēkņi apliecības saņems beidzamajās pulciņu nodarbībās no 16. līdz 22. maijam. Ikvienam skolēnam mācību gada noslēgumā tiks izveidota aprakstošā e-liecība, kurā konkrētā pulciņa skolotājs uzskaitīs kādas tēmas skolēns apguvis un raksturos viņa iegūtās kompetences. E-liecība līdz maija beigām tiks nosūtīta E-klases sistēmā katram pulciņa dalībniekam un viņa vecākiem.