Ventspils iestādes un uzņēmumi tiekas ar “URBACT” programmas ekspertu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils iestādes un uzņēmumi tiekas ar “URBACT” programmas ekspertu

No 3. līdz 4. decembrim Ventspilī viesojās Eiropas Savienības programmas “URBACT” eksperts no Jorkas Lielbritānijā, lai iepazītos ar Ventspils pilsētas vidi un sagatavotos projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” nākamajai fāzei.  

Trešdien, 4. decembrī, Ventspils Digitālajā centrā ar ekspertu tikās Ventspils Digitālā centra, Ventspils pilsētas domes, Ventspils Augstskolas, Ventspils Biznesa akadēmijas, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka, Ventspils Biznesa atbalsta centra, uzņēmuma “Accenture Latvia” un JCI Ventspils nodaļas pārstāvji.  Tikšanās laikā eksperts pastāstīja plašāk par projekta ideju. Projekta ietvaros tiks izveidots 8 pilsētu sadarbības tīkls Mesīna (Itālija), Ventspils (Latvija) Saint-Quentin (Francija), Roquetasde Mar (Spānija), Portalegre (Portugāle), Botosani (Rumānija), Trikala (Grieķija) un Oulu (Somija), kurā pilsētas viena no otras mācīsies, izvērtējot katras stiprās un vājās puses. Projekta ietvaros ir izvēlētas mazāka izmēra pilsētas, jo tās saskaras ar līdzīgām problēmām. Katrā pilsētā tiks īstenots neliels pilotprojekts par tēmu, kas tiks izvēlēta projekta 1. fāzes noslēgumā.

“URBACT” ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņas un mācību projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai ar iespēju izmēģināt dažādus risinājumus savās pilsētās, attīstot prasmes, pulcējot vietējās ieinteresētās puses un veidojot starptautiskas partnerības.

Atbilstoši URBACT programmas nosacījumiem projekts tiek īstenots 2 fāzēs:

  • projekta pirmā fāze ilgst 6 mēnešus un tās ietvaros tiks noteikti projekta partneri un sagatavota dokumentācija projekta 2. fāzes pieteikuma formai (09.2019. – 03.2020.);
  • projekta otrā fāze ilgst 24 mēnešusaktivitāšu īstenošanai (05.2020. – 05.2022.).

Saskaņā ar projekta pieteikumu un parakstīto finansēšanas līgumu projekta pirmās fāzes kopējais apjoms būs EUR 146 994, no kā Digitālā centra budžets ir EUR 12 758, t.sk. 85% ERAF finansējums EUR 10 844, 10% pašvaldības finansējums – EUR 1 276 un 5% valsts budžeta dotācija – EUR 638.