Ventspils sasniegusi augstāko rezultātu “E-indeksa” aptaujā, pašvaldību nacionālas nozīmes attīstības centru grupā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils sasniegusi augstāko rezultātu “E-indeksa” aptaujā, pašvaldību nacionālas nozīmes attīstības centru grupā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir veikusi pētījumu “Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings. Valsts iestāžu vērtējums un valsts iestāžu E-indekss”, kura ietvaros Ventspils pilsēta saņēma visaugstāko rezultātu E-indeksā pašvaldību nacionālas nozīmes attīstības centru grupā.

“E-indekss” ir digitālās vides brieduma novērtējums valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbā un pakalpojumu nodrošināšanā:

  • sniedz faktos balstītu novērtējumu, cik aktīvi un atbilstoši iestādes un pašvaldības pielieto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
  • mēra gan valsts iestāžu progresu elektroniskās pārvaldes principu ieviešanā, gan valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu lietotāju vērtējumu un pieredzi.

“E-indeksa” kandidāti pašvaldību nacionālas nozīmes attīstības centru grupā tika vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

  • Vispārējā informācija par pašvaldību;
  • Saziņa ar sabiedrību un līdzdalība;
  • Klientu apkalpošana un atbalsts;
  • Atvērto datu pieejamība;
  • Pakalpojumu nodrošināšana;
  • Pašvaldības iekšējie procesi un starpiestāžu sadarbība.

2017. gadā Ventspils pilsēta saņēma pirmo vietu Lattelecom un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciētajā Latvijas digitālās vides mērījumā “Latvijas e-indekss”, par augstāko rezultātu Digitāli attīstītāko pašvaldību nominācijā reģionālo pilsētu kategorijā.