Viļņā norisinās projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” dalībnieku sanāksme | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Viļņā norisinās projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” dalībnieku sanāksme

No 14. līdz 15. novembrim Viļņā notiek “Baltijas spēļu izstrādes industrija – stiprinot reģionālo attīstību” projekta dalībnieku sanāksme, kurā piedalās pārstāvji no Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un Latvijas, lai strādātu pie turpmākās sadarbības veidošanas spēļu industrijas attīstībai.

Ceturtdien, 14.novembrī, projekta dalībnieki vērtēja katras dalībvalsts pārstāvju paveikto. Savukārt, piektdien, 15. novembrī, projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” vadītājs Gundars Bergmanis – Korāts vadīs projekta dalībniekiem darba grupu, kuras ietvaros tiks analizēti izstrādātie rīcības plāni, meklētas korelācijas starp dalībvalstīm, pētot un pārrunājot dažādus statistiskus un ekonomiskus rādītājus. Darba grupas galvenais mērķis ir izstrādāt vienojošu informācijas kopumu par Baltijas jūras reģionu dalībvalstu attīstības virzieniem Baltijas spēļu izstrādes industrijas rīcības plāna ietvaros, lai veicinātu izpratni par kopējā reģiona attīstības stadiju un virzieniem.

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Digitālais centrs" uzdevums projekta ietvaros ir izstrādāt stratēģiju kā attīstīt spēļu izstrādes industriju Ventspilī, kā arī iegūt vērienīgu pieredzi no citām Baltijas jūras reģiona valstīm, kurās šī industrija jau ir ieņēmusi spēcīgas pozīcijas.

Apstiprinātais Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Digitālais centrs" finansējums projekta ietvaros ir EUR 108 100 t.sk. 85% ERAF finansējums – EUR 91 885, 10% pašvaldības finansējums – EUR 10 810 un 5% valsts budžeta dotācija – EUR 5 405.