2021.gada sākumā visi Ventspils bērnudārzi tiks pieslēgti optiskajam datu pārraides tīklam | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

2021.gada sākumā visi Ventspils bērnudārzi tiks pieslēgti optiskajam datu pārraides tīklam

Piektdien, 28. augustā, Ventspils pilsētas dome nolēma veikt grozījumus domes 2020. gada 26. jūnija lēmumā par finansējuma piešķiršanu projektam “Vides risinājumu un inovāciju platforma” un lēmumā par aizņēmumu projekta “Vides risinājumu un inovāciju platforma” realizācijai, nosakot finansējuma sadalījumu starp 2020.-2021. gadu.

Projekta ietvaros tiks veikta Ventspils pilsētas pašvaldības optiskā datu pārraides tīkla atzaru izbūve visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu ēkām, izbūvēta IKT infrastruktūra un izveidota vienota automatizēta iekštelpu mikroklimata kontroles sistēma visās Ventspils skolās un bērnudārzos.

Ņemot vērā, ka notikušas izmaiņas optiskā interneta datu pārraides tīkla ierīkošanas darbu termiņos, paredzams, ka līdz šī gada beigām pašvaldības optiskajam datu pārraides tīklam tiks pieslēgtas sešas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas, bet 2021.gada sākumā atlikušās četras, tādējādi nodrošinot visas Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes ar sevišķi augstas ātrdarbības pieslēgumu interneta tīklam.

Projekts “Vides risinājumu un inovāciju platforma” tiks realizēts 2020.-2021.gadā gadā par kopējo summu EUR 700 000 apmērā, tajā skaitā plānots piesaistīt aizņēmumu EUR 525 000 apmērā.