Apstiprināta Ventspils Digitālā centra dalība URBACT programmas projekta 2. fāzē | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Apstiprināta Ventspils Digitālā centra dalība URBACT programmas projekta 2. fāzē

Ceturtdien, 7. maijā, tika apstiprināta Ventspils Digitāla centra dalība URBACT III starpreģionu sadarbības programmas projekta “Digi Place – Pilsētu digitālās inovācijas” 2. fāzē.

Ventspils Digitālais centrs jau piedalījās šī projekta pirmajā sešu mēnešu fāzē no 2019. gada septembra līdz 2020. gada martam, kuras ietvaros tika noteikta projekta galējā partnerība un sagatavota dokumentācija projekta 2. fāzes pieteikuma formai. Otrā projekta fāze, kura ilgs 24 mēnešus līdz 2022. gada maijam, paredzēta tīkla aktivitāšu īstenošanai.

URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņas un mācību projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai ar iespēju izmēģināt dažādus risinājumus savās pilsētās, attīstot prasmes, pulcējot kopā vietējās ieinteresētās puses un veidojot starptautiskas partnerības.

Projekta galvenais mērķis ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamības, izmantošanas un kvalitātes veicināšana. Projekta rezultātā tiks paplašināta Ventspils pilsētas pašvaldības iesaiste Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, uzkrāta vērtīga pieredze, analizējot citu pilsētu iniciatīvas digitālās transformācijas jomā un sasniegtos rezultātus, kā arī tiks izstrādāti Ventspils pilsētai piemēroti un Eiropas savienības plānošanas dokumentiem atbilstoši risinājumi, kuru realizācijai būs iespējams pretendēt uz Eiropas Savienības programmu līdzfinansējumu.

Projekta galvenais partneris ir Mesīnas pašvaldības Biznesa inovācijas centrs (Itālija), projekta partneri – Digitālais centrs, Sentkventinas pašvaldība (Francija), Roquetasde Mar pašvaldība (Spānija), Portalegre pašvaldība (Portugāle), Botosani pašvaldība (Rumānija), Trikalas pašvaldība (Grieķija) un Oulu pašvaldība (Somija).

Plānotais projekta kopējais apjoms EUR 714 990, no tā Digitālā centra budžets – EUR 51 280, t.sk. 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - EUR 43 588, 5 % Latvijas valsts budžeta finansējums – EUR 2 564 un 10% pašvaldības līdzfinansējums – EUR 5 128. Plānotais projekta realizācijas ilgums – 24 mēneši.