Apstiprināts finansējums Ventspils Zinātnes un inovāciju centra mācību programmu un izglītojošo aktivitāšu izstrādei | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Apstiprināts finansējums Ventspils Zinātnes un inovāciju centra mācību programmu un izglītojošo aktivitāšu izstrādei

Apstiprināta Ventspils Digitālā centra dalība Norvēgijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gadam programmas līdzfinansētā projektā “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī”, kura ietvaros tiks izstrādātas dažādas mācību programmas gan pieaugušajiem, gan bērniem, izveidotas centra tematiskās ekspozīcijas un īstenotas dažādas apmācības.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomā un sadarbībā ar Norvēģijas sadarbības zinātnes centru “VilVite” (Bergena) izveidot inovācijas centru, kurā izglītojamiem un pedagogiem tiek izstrādātas un īstenotas izglītojošas programmas un darbnīcas, pieejamas koprades telpas un laboratorijas un citi interaktīvi pasākumi STEM jomā. Projekta ietvaros plānots izveidot Ventspils Inovāciju centru tematiskajā specializācijas jomā – dabaszinātņu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā.

Digitālais centrs projekta ietvaros plāno:

  • izstrādāt saturu un aprobēt 16 mācību programmas skolēniem;
  • izstrādāt saturu un aprobēt 4 mācību programmas pedagogiem;
  • izstrādāt saturu un aprobēt 12 izglītojošas aktivitātes ģimenēm ar bērniem, sabiedrībai;
  • izveidot Ventspils Zinātnes un inovāciju centra tematiskās ekspozīcijas, ko veidos interaktīvi eksponāti;
  • veikt dažādas pieredzes apmaiņas aktivitātes ar Norvēģijas sadarbības zinātnes centru “VilVite”;
  • veikt Ventspils Zinātnes un inovāciju centra darbinieku apmācības;
  • sadarbībā ar Ventspils Augstskolu izveidot Jauno dabaszinātņu pētnieku centru;
  • veikt dažādas mārketinga aktivitātes, t.sk. mārketinga stratēģijas un mājaslapas izstrādi Zinātnes un inovācija centra vajadzībām.

Projekta galvenais partneris ir Ventspils Digitālais centrs, projekta donorvalsts partneris – Bergenas zinātnes centrs “VilVite”, projekta partneris – Ventspils Augstskola. Projekta galvenais partneris ir Ventspils Digitālais centrs, projekta donorvalsts partneris – Bergenas zinātnes centrs “VilVite”, projekta partneris – Ventspils Augstskola.

Projektu plānots realizēt līdz 2023. gadam un tā kopējā summa ir EUR 2 011 676, t.sk. Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts budžeta finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām (no tā 85% jeb EUR 1 538 932 – Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 15% jeb EUR 271 576 valsts budžeta finansējums) – EUR 1 810 508. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 201 168.