Ventspils Digitālais centrs sniedz atbalstu pedagogiem attālināta mācību procesa nodrošināšanai | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs sniedz atbalstu pedagogiem attālināta mācību procesa nodrošināšanai

Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi ir izstrādājis atbalsta pasākumu mehānismu, lai palīdzētu nodrošināt attālinātu mācību procesu, kā arī veic mācību materiālu un resursu apkopošanu, veidojot tehnoloģiju apguves materiālu bibliotēku.

Digitālā centra pasniedzēji atbilstoši pedagogu vēlmēm veido mācību materiālus un dažādu rīku lietošanas instrukcijas. Visi izstrādātie mācību materiāli tiek apkopoti Digitālā centra izveidotajā vietnē: macities.digitalaiscentrs.lv un ir pieejami ikvienam publiski. Vietnē pieejami ne tikai Ventspils Digitālā centra materiāli, bet ievietoti citu pedagogu veidotie resursi, kuri ar tiem dalījušies publiski. Šāda vietne tika izveidota, jo šobrīd pedagogi un ar izglītību saistītas organizācijas publiski dalās ar materiāliem, lai atbalstītu skolotājus šā brīža situācijā, bet tie ir izkliedēti un nav vienuviet. Skolotāji aicināti iesūtīt arī savus veidotos materiālus, lai tie būtu noderīgi citiem.

Sākoties mācībām attālināt, katrā skolā ir nozīmēts tālmācības konsultants, kurš konsultēs savas skolas pedagogus un sniegs atbalstu mācību procesa organizēšanā. Skolu tālmācības konsultantu atbalstam Ventspils Digitālais centrs nodrošinās tehnoloģiju konsultantu.

Tāpat skolotāji aicināti informēt par to, kādi mācību materiāli vai instrukcijas varētu būt vēl nepieciešami, lai veiksmīgi varētu attālināti organizēt darbu. Vietne konsultāciju pieteikšanai un mācību materiālu ierosinājumu iesniegšanai: ej.uz/vdctalmaciba.

Tāpat kā iepriekš Ventspils Digitālā centra Lietotāju atbalsta dienests risinās problēmas, kas saistītas ar internetu, datortehniku un izglītības tehnoloģijām.