Atjaunos ēku Akmeņu ielā 5, Ventspilī | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Atjaunos ēku Akmeņu ielā 5, Ventspilī

Piektdien, 16. oktobrī, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt Ventspils Digitālā centra dalību projektā "Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils pilsētas pašvaldības ēkā", lai atjaunotu Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku Akmeņu ielā 5, Ventspilī, vienlaikus saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību un paaugstinot ēkas energoefektivitāti.

Plānots, ka ēkā tiks izveidotas divas apmācību telpas, katru paredzot 17 personām, kuras Ventspils Digitālais centrs izmantos mūžizglītības un interešu izglītības vajadzībām, tādejādi paplašinot Ventspils uzņēmumu un ventspilnieku iespējas apgūt dažādas digitālās prasmes, kas ir viens no nozīmīgākajiem nosacījumiem, lai iedzīvotāji varētu veiksmīgi iekļauties darba tirgū, savukārt uzņēmumi – konkurēt globālajā tirgū.

Projektu paredzēts iesniegt Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtā "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās".

Plānotais projekta kopējais apjoms ir EUR 282 135, no kā attiecināmās izmaksas ir EUR 185 790, t.sk. 30% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 55 737, 3% Latvijas valsts budžeta finansējums – EUR 5 574 un 67% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – EUR 124 479 un neattiecināmās izmaksas EUR 96 345, kopā pašvaldības finansējums – EUR 220 824. Projektu plānots realizēt 2020. un 2021. gadā.