Attīsta digitālo darbu ar jaunatni | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Attīsta digitālo darbu ar jaunatni

Pavasarī Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils Jauniešu māju īstenoja apmācību ciklu profesionāļu un entuziastu zināšanu papildināšanai darbā ar jaunatni. Apmācības ir veiksmīgi noslēgušās un projekts “Digitālā darba ar jaunatni attīstība Ventspilī” šobrīd sasniedzis noslēdzošo posmu.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2019. gada jūlijā, un tā ietvaros izpētīta esošā situācija Ventspilī digitālajā darbā ar jaunatni, organizētas apmācības jaunatnes darbiniekiem, tai skaitā karjeras konsultantiem, sociālajiem pedagogiem un projektu koordinatoriem. Tāpat tika organizētas arī tikšanās ar jauniešiem, lai izstrādātu priekšlikumus un aprakstus līdzdalības mehānismiem un jauniem digitāliem pakalpojumiem. Noslēguma posmā notiek aktīvas diskusijas tiešsaistē, uzklausot jauniešu viedokļus un viņu redzējumu par to, kāda veida pakalpojumi būtu aktuālāki, kā efektīvāk nodot informāciju un kādās platformās integrēt jaunus saskarsmes rīkus.

Projekta rezultāti būs kvalitatīvi potenciālu digitālu pakalpojumu apraksti, kurus nākotnē varēs izmantot par pamatu kāda jauna atbalsta mehānisma izveidei, ņemot vērā gan auditorijas vēlmes un vajadzības, gan tehniskās iespējas un risinājumus.

Projektu “Digitālā darba ar jaunatni attīstība Ventspilī” īsteno Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru, Ventspils Jauniešu māju Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.