Digitālā centra pārstāvji piedalījās projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” partneru sanāksmē Francijā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālā centra pārstāvji piedalījās projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” partneru sanāksmē Francijā

11. un 12. februārī Sentkventinā, Francijā norisinājās URBACT III starpreģionu sadarbības programmas projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” 1. fāzes noslēguma partneru tikšanās.

Tikšanās laikā partneri vērtēja projekta pirmajā fāzē paveikto, lai formulētu uzdevumus, kuriem jāpievērš uzmanība projekta nākamajā posmā. Šo sešu mēnešu laikā Eiropas Savienības programmas URBACT eksperts no Jorkas Lielbritānijā apmeklēja visas astoņas partnerpilsētas un sadarbībā ar partnerpilsētu pārstāvjiem sagatavoja partnera profilu, kas tiks ietverts projekta pieteikuma 2. fāzē. Tikšanās laikā partneri prezentēja šo informāciju, cenšoties atrast kopīgās iezīmes, lai kopīgi uzrakstītu pieteikumu projekta 2. fāzei. Papildus tam, partneri iepazinās ar digitālajām inovācijām, kas jau īstenotas Sentkventinā.

Projekta mērķis ir paplašināt Ventspils pilsētas iesaisti Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, lai dalītos pieredzē un izvirzītu kopīgus mērķus jautājumos, kas skar pilsētu digitālo attīstību.

Atbilstoši URBACT programmas nosacījumiem projekts tiek īstenots 2 fāzēs:

  • 6 mēnešu fāze tiek realizēta, lai noteiktu galīgo partnerību un izstrādātu pilnīgu projekta priekšlikumu 2. fāzes pieteikuma formai (09.2019. – 03.2020.);
  • 24 mēnešu fāze paredzēta tīkla aktivitāšu īstenošanai (05.2020. – 05.2022.).

Projekta galvenais partneris ir Mesīnas pašvaldības Biznesa inovācijas centrs (Itālija), projekta partneri ir Ventspils Digitālais centrs, Sentkventinas pašvaldība (Francija), Roquetasde Mar pašvaldība (Spānija), Portalegre pašvaldība (Portugāle), Botosani pašvaldība (Rumānija), Trikalas pašvaldība (Grieķija) un Oulu pašvaldība (Somija).

Saskaņā ar projekta pieteikumu un parakstīto finansēšanas līgumu, projekta pirmās fāzes kopējais apjoms būs EUR 146 994, no kā Digitālā centra budžets EUR 12 758, t.sk. 85% ERAF finansējums EUR 10 844, 10% pašvaldības finansējums –EUR 1 276 un 5% valsts budžeta dotācija – EUR 638.