Digitālā centra paveiktais 2020. gadā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālā centra paveiktais 2020. gadā

Tūlīt jau noslēgsies 2020. gads, kas visiem, arī Digitālajam centram, ir bijis izaicinājumiem pilns. Šis gads Digitālajam centram ir aizritējis Ventspils Zinātnes un inovāciju centra zīmē,  taču paralēli tam arī ikdienas darbi tika veikti pēc labākās sirdsapziņas. Ierobežojumi ieviesa savas pārmaiņas, bet, neskatoties uz žurkas gada mestajiem izaicinājumiem, Digitālajam centram aizvadītais gads ir bijis gana veiksmīgs.

Izglītības jomai nopietns izaicinājums šogad bija ārkārtas situācija, kas noteica strauju pāreju no ierastajām klātienes nodarbībām uz attālināto darba režīmu, ar ko sekmīgi tikts galā.

Jau sesto mācību gadu Ventspils skolēniem tiek piedāvātas tehnoloģiju nodarbības, kurās šogad piedalās gandrīz 700 skolēni 57 grupās. Šogad plašais nodarbību klāsts tika papildināts ar Inženierijas skolu un Digitālās kartogrāfijas skolu. Skolēni ar lielu prieku tikās arī tehnoloģiju nodarbības brīvlaikā - Vasaras IT skolas “Sajūtu vasara” apmeklēja vairāk nekā 500 skolēnu. Arī paši mazākie ventspilnieki apgūst prasmes modernā veidā – ar tehnoloģijām. Digitālā centra  pasniedzēji regulāri dodas ciemos uz bērnudārziem, vadot 18 dažādu tēmu robotikas nodarbības ar Bee-Bot bitīšu palīdzību.

Šogad mācību kursos un izglītojošos pasākumos digitālās prasmes pilnveidojuši turpat 2000 pieaugušie. Apmācību organizēšana tiešsaistē šogad ir ļāvusi paplašināt pieaugušo apmācību robežas – mācībās piedalījušies dalībnieki ne tikai no Ventspils, bet pat no Rīgas, Smiltenes, Daugavpils un citām vietām. Īpaša vērība šogad pievērsta arī pašvaldības sektora darbinieku zināšanu pilnveidei. Tiešsaistes sadarbības rīkus un drošu tehnoloģiju lietošanu apguva gandrīz 1000 pedagogu un pašvaldību iestāžu darbinieku.  

Ventspils pilsētas svētku ietvaros norisinājās līdz šim vērienīgākie Digitālie svētki, kas pārcēlās uz Lielo laukumu. Digitālie svētki pulcēja ap 12 000 svinētāju. Svētki tika veltīti topošajam Ventspils Zinātnes un inovāciju centram, tāpēc tie tematiski tika paplašināti, piedāvājot aktivitātes STEM jomā.

Arī starptautiskais konkurss “Ventspils IT izaicinājums” šogad aizritēja Ventspils Zinātnes un Inovācija centra zīmē. Izaicinājums šogad bija ne tikai konkursa dalībniekiem, bet arī Digitālajam centram, jo Ventspils IT izaicinājums norisinājās pilnībā tiešsaistē.

2020. gadā turpinājās darbs pie Ventspils pašvaldības IKT infrastruktūras uzturēšanas un attīstības. Atbalsta dienests sniedzis savus pakalpojumus bibliotekāriem, visiem valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru speciālistiem, kā arī organizācijām, kuras izmanto e-adreses tīmekļa pārlūku parvaldiba.lv.

Sākoties darbam attālināti,  viens no izaicinājumiem IT nozarē bija pielāgošanās un nepieciešamo resursu nodrošināšana darbam no mājām.

Uz vietas nestāv ne tikai tehnoloģiju, bet arī dažādu kaitniecisko programmu attīstība, kuru dēļ Digitālā centra speciālisti turpina darbu pie e-pasta serveru un citu informācijas sistēmu papildus aizsardzības risinājumu ieviešanas.

Digitālais centrs nodrošina plašu bezmaksas Wi-Fi zonas darbību pilsētā, kas aptver vairāk nekā 500 apraides staciju. Lai palielinātu kapacitāti un nodrošinātu jaunu pieslēgumu izveides iespēju, veikta Ventspils optiskā datu pārraides tīkla paplašināšana, kas ar 100 Gbit/s lielu datu pārraides ātrumu ir pašlaik ātrākais pilsētas līmeņa datortīkls Baltijas valstīs. Ar sevišķi augstas ātrdarbības pieslēgumu interneta tīklam ir nodrošinātas Ventspils skolas un pašvaldības ēkas, un līdz nākamā gada otrajam ceturksnim - arī visi bērnudārzi. Papildus tam tiks izbūvēta IKT infrastruktūra un izveidota vienota automatizēta iekštelpu mikroklimata kontroles sistēma visās Ventspils skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.

Turpinās Ventspils vienotās videonovērošanas sistēmas uzturēšana un attīstība. Tai šobrīd pieslēgtas kopumā  115 kameras dažādās pilsētas vietās.

Lai nodrošinātu veiksmīgu mācību procesu, visiem Ventspils vispārizglītojošo skolu skolotājiem, skolēniem un personālam ir iespēja bez maksas iegūt privātai lietošanai programmatūru “Office 365 ProPlus”.

Aktīvi norit darbi pie Ventspils Zinātnes un inovāciju centra tapšanas, lai  nodrošinātu tā saturu, decembrī tika parakstīts līgums par 88 izglītojošu eksponātu ražošanu un uzstādīšanu. Šī projekta ietvaros tiks izstrādātas 20 mācību programmas, kā arī 6 tehniski radošās darbnīcas un 6 zinātnes šovi STEM jomā, kas tiks sasaistīti ar izglītojošajiem eksponātiem, lai mācību procesu padarītu aizraujošāku. Pirmos apmeklētājus Zinātnes centrs gaidīs jau 2022. gada sākumā.

2020. gadā tika īstenoti un uzsākti arī citi projekti:

  • sociālo tīklu kampaņa, lai novērstu dezinformāciju jauniešu vidū;
  • projekts spēļu industrijas popularizēšanai un spēļu industrijas attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2020. – 2026. gadam izstrāde;
  • projekts Ventspils sadarbībai ar dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, kas nodrošinās pieredzes apmaiņu un kopīgu mērķu izvirzīšanu jautājumos, kas skar pilsētu digitālo attīstību;
  • ēkas Akmeņu ielā 5 atjaunošana, to Ventspils Digitālais centrs izmantos mūžizglītības un interešu izglītības vajadzībām.