Digitālais centrs pretendēs uz finansējuma piešķiršanu ēkas Akmeņu ielā 5 atjaunošanai | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs pretendēs uz finansējuma piešķiršanu ēkas Akmeņu ielā 5 atjaunošanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir uzaicinājusi Ventspils pilsētas pašvaldību sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ceturtajā ierobežotajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Projekta ietvaros tiks atjaunota Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošā ēka Akmeņu ielā 5, Ventspilī, vienlaikus saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību un paaugstinot ēkas energoefektivitāti. Plānots, ka ēkā tiks izveidotas divas apmācību telpas, katru paredzot 17 personām, kuras Ventspils Digitālais centrs izmantos mūžizglītības un interešu izglītības vajadzībām, tādejādi paplašinot Ventspils uzņēmumu un ventspilnieku iespējas apgūt dažādas digitālās prasmes, kas ir viens no nozīmīgākajiem nosacījumiem, lai iedzīvotāji varētu veiksmīgi iekļauties darba tirgū, savukārt uzņēmumi – konkurēt globālajā tirgū.

Projekta iesniegumu aģentūrā jāiesniedz līdz 2020. gada 23. novembrim Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Plānotais projekta kopējais apjoms ir EUR 282 135, no kā attiecināmās izmaksas ir EUR 185 790, t.sk. 30% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 55 737, 3% Latvijas valsts budžeta finansējums – EUR 5 574 un 67% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – EUR 124 479 un neattiecināmās izmaksas EUR 96 345, kopā pašvaldības finansējums – EUR 220 824. Projektu plānots realizēt no 2020. līdz 2022. gadam.