Izmaiņas Ventspils Digitālā centra darbībā sakarā ar COVID - 19 | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Izmaiņas Ventspils Digitālā centra darbībā sakarā ar COVID - 19

Pamatojoties uz valstī noteikto kārtību COVID – 19 ierobežošanai, Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju nodarbības no 26. oktobra līdz 6. novembrim norisināsies attālināti. Publiskās zonas sniegtajos pakalpojumos izmaiņas nebūs, taču apmeklētājiem būs jāievēro valsts noteiktās drošības prasības.

Visu vecumposmu Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju nodarbības no 26. oktobra notiks attālināti. Jau pavasarī, darbojoties attālinātā režīmā vairākus mēnešus, Digitālā centra skolotāji guva labu pieredzi, izstrādājot metodiku un veiksmīgi organizējot nodarbības attālināti. Galvenais rīks, kas nodrošinās veiksmīgu attālināto mācību procesu, ir Digitālajā centrā izveidotā tālmācības platforma, kurā pulciņu vadītāji publicēs katras nodarbības saturu, formulēs plānotos mērķus un uzdevumus, kā arī sniegs skolēniem nepieciešamo atbalstu. Papildus Moodle platformai attālinātajā procesā tiks izmantotas arī e-klases iespējas, tiešsaistes konferenču rīki un citas skolotāju praksē pārbaudītās un skolēniem pieejamās vietnes.

Ventspils Digitālā centra publiskā zona gaidīs savus apmeklētājus ierastajā darba laikā. Klienti var apmeklēt Digitālo centru un tā filiāli Pārventas bibliotēkā tikai ar mutes un deguna aizsegu, kā arī ievērojot 2m distancēšanos. Klientu un darbinieku drošībai Ventspils Digitālā centra kases zonā ir uzstādīts aizsargstikls un vairākas reizes dienā tiek dezinficētas virsmas, rokturi, drukas iekārtas un datortehnika. Apmeklētājiem joprojām tiks dota pieeja tikai katram otrajam datoram. Digitālā centra apmeklētājiem tiek nodrošināts arī roku dezinfekcijas līdzeklis.

Ventspils Digitālais centrs aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem – ievērot sociālo distancēšanos, higiēnas prasības un drošu saskarsmi.