Notika projekta “Pārliecinies par faktu patiesumu!” partneru sanāksme Briselē | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notika projekta “Pārliecinies par faktu patiesumu!” partneru sanāksme Briselē

No 10. līdz 11. martam Ventspils Digitālā centra pārstāvji viesojās Briselē, lai piedalītos projekta “Pārliecinies par faktu patiesumu!” partneru pēdējā klātienes sanāksmē, kuras ietvaros tika vērtēts līdz šim paveiktais un plānoti uzdevumi nākamajam projekta periodam.

Otrdien, 10. martā, projekta partneri piedalījās seminārā, kura ietvaros notika paneļdiskusija un debates par medijpratības un viltus ziņu aktualitāti.

Savukārt trešdien, 11. martā, partneri dalījās ar idejām par medijpratības apmācību organizēšanu un plānoja to īstenošanu. Projekta “Pārliecinies par faktu patiesumu” ietvaros plānots īstenot medijpratības mācības jauniešiem, kā arī viņu vecākiem vai vecvecākiem. Ventspilī pirmās nodarbības notiks jau 14. martā Ventspils Digitālajā centrā un tām pieteikties iespējams šeit: www.ej.uz/medijpartiba-vdc. Mācību mērķis ir izglītot dalībniekus par nepatiesām ziņām un dezinformētību sociālo mediju platformās, kā arī vērst dalībnieku uzmanību uz to, ka informācija, kas pieejama internetā, ne vienmēr ir patiesa.

Projekts tiek īstenots 8 valstīs – Beļģijā, Horvātijā, Rumānijā, Vācijā, Spānijā, Bulgārijā, Itālijā un Latvijā, un tas tiks īstenots līdz 2020. gada augustam.