Ventspils Digitālais centrs piedāvā “Moodle” tālmācības platformas ieviešanas pakalpojumu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs piedāvā “Moodle” tālmācības platformas ieviešanas pakalpojumu

Mācību procesa organizēšana attālināti kļūst arvien aktuālāka. Ventspils Digitālais centrs piedāvā organizācijām ieviest vienu no populārākajiem rīkiem pasaulē kursu un mācību procesa organizēšanā - “Moodle” tiešsaistes platformu.

 “Moodle” tiešsaistes platformas vide ir individuāli pielāgojama katras mācību iestādes vajadzībām. Šī platforma dod iespēju vadīt mācību procesu, saglabāt mācību materiālus, organizēt pārbaudes darbus, nodrošināt pieeju mācību saturam, konsultāciju grafikiem un aktuālai informācijai elektroniskajā vidē. Tas ir svarīgi visām izglītības iestādēm, īpaši tālmācības nodrošināšanai.

Ventspils Digitālais centrs izmanto tiešsaistes platformu “Moodle” jau vairākus gadus gan pieaugušo, gan skolēnu apmācībai. Jau otro gadu platforma tiek izmantota interešu izglītības nodarbību mācību procesa organizēšanai. Tā ieviesta ar mērķi, lai skolēniem nodrošinātu piekļuvi mācību materiāliem, kā arī saziņai ar pasniedzēju un vecākiem. Mācību platforma ļauj sniegt kvalitatīvu un pilnvērtīgu priekšstatu par nodarbību saturu un veikumu.

Digitālais centrs piedāvā iestādēm tiešsaistes platformas “Moodle” ieviešanu, izvietošanu uz sava servera (hosting) ar 40GB krātuvi, kā arī dažāda veida apmācības, lai platformu būtu iespējams pilnvērtīgi pielietot un integrēt mācību procesā gan iestādes vadībai, gan platformas lietotājiem, gan administratoriem. Veidojot platformu iestādes vajadzībām, Digitālais centrs iepazīsies ar iestādes procesiem, darbības specifiku, lai platformu pielāgotu individuālajām vajadzībām. Iestādēm ir iespēja izvēlēties visus pakalpojumus, kā arī atsevišķi pēc vajadzības:

 • Moodle” ieviešana (vienreizējs):
  • struktūras izveidošana;
  • pamatlietotāju izveidošana (administrācija, skolotāji);
  • skolas administratora apmācības (2h);
  • vides pielāgošana iestādes vajadzībām;
  • 2 papildus spraudņu pievienošana pēc izvēles.
 • “Moodle” izvietošana  (hosting):
  • lietotāju skaits neierobežots;
  • maksimālais viena faila apjoms: 100MB;
  • jaunākā “Moodle” versija (atjaunināšana notiek vasarā);
  • neierobežots kursu un aktivitāšu skaits;
  • personalizēta vietnes adrese;
  • web konferences rīks BigBlueButton;
  • vietnes kopijas glabāšanas ilgums: 1 gads;
  • automātiskas rezerves kopijas;
  • pielāgots dizains;
  • papildu spraudņu komplekts (Math, Chemistry);
  • diska vieta uz servera: 40GB;
  • tehniskais atbalsts 2 stundas mēnesī;
  • drošības sertifikātu (SSL) nodrošināšana;
  • FTP pieeja.
 • Ventspils Digitālā centra speciālisti piedāvā “Moodle” platformas apmācību kursus:
  • “Moodle” administrēšanas pamati (4 stundas);
  • “Moodle” administrēšana padziļināti (6 stundas);
  • satura izveide (12 stundas);
  • satura izveide un pārvaldība (16 stundas).

  Pieteikties “Moodle” platformas ieviešanai un apmācību piedāvājumam iespējams šeit: www.digitalaiscentrs.lv/moodle.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Ventspils Digitālo centru vdc@ventspils.lv vai tālr. 63607607.