Parakstīts partnerības līgums ar Zinātnes centru "Vilvite" Norvēģijā par projekta “Inovācijas centra izveide Ventspilī” īstenošanu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Parakstīts partnerības līgums ar Zinātnes centru "Vilvite" Norvēģijā par projekta “Inovācijas centra izveide Ventspilī” īstenošanu

Piektdien, 30. oktobrī, Ventspils Digitālais centrs parakstīja partnerības līgumu ar Bergenas zinātnes centru "Vilvite” (Norvēģija), kas piedalīsies projekta “Inovācijas centra izveide Ventspilī” īstenošanā.

Zinātnes centrs “VilVite” projekta ietvaros piedalīsies izglītojošu programmu un citu izglītojošu un interaktīvu pasākumu, piemēram, tehniski radošu darbnīcu, zinātnes šovu izstrādē un īstenošanā. Tāpat projekta ietvaros zinātnes centra “VilVite” darbinieki apmācīs un dalīsies pieredzē ar Ventspils Zinātnes un inovāciju centra darbiniekiem izglītojošo programmu realizācijā un centra ikdienas darbības organizēšanā.

Arī Norvēģu partneriem šī sadarbība ir saistoša, jo “Vilvite” pamatā darbojas ar matemātikas un dabaszinātņu jomās, bet Ventspils Digitālā centra plašais ārpusskolas aktivitāšu klāsts vairāk tiek koncentrēts uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmju attīstību. “Vilvite” vēlas iepazītie ar Ventspils Digitālā centra pieredzi tehnoloģiju izmantošanā dažādu priekšmetu apguvē. Tāpat partneri kopīgi plāno attīstīt robotikas, programmēšanas un tehnoloģiju nodarbības abos zinātnes centros.

Oktobra sākumā tika parakstīts partnerības līgums ar Ventspils Augstskolu. Augstskola iesaistīsies Ventspils Zinātnes un inovāciju centra attīstībā, izveidojot jauno dabaszinātņu pētnieku centru.

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” mērķis ir sadarbībā ar projekta partneriem izveidot Zinātnes un inovāciju centru Ventspilī, izstrādāt un īstenot izglītojošās programmas un citus izglītojošus un interaktīvus pasākumus. Projekta ietvaros tiks izstrādātas 20 dažādas mācību programmas STEM jomā, tai skaitā 16 programmas pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un studentiem, kā arī 4 programmas pedagogiem. Tāpat tiks izstrādātas 12 interaktīvas mācību aktivitātes – darbnīcas un zinātnes šovi, kā arī iegādāti 62 izglītojoši eksponāti.

Projekta kopējais apjoms ir EUR 2 011 676 ar programmas finansējumu 90% jeb EUR 1 810 508 (no tā 85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums) un pašvaldības līdzfinansējumu 10% jeb EUR 201 168.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra ēkas būvniecība tika uzsākta 2019. gada 11. oktobrī, un centra atklāšana šobrīd tiek plānota 2022. gada sākumā.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.