Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu nodarbības daļēji turpinās attālināti | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu nodarbības daļēji turpinās attālināti

Mācību process skolās jau nedēļu notiek attālināti, skolēni, vecāki un pedagogi nu jau ir pieraduši pie jauniem apstākļiem. Ventspils Digitālais centrs, lai turpinātu skolēnu zināšanu pilnveidi tehnoloģiju jomā, iespēju robežās arī turpinās darbu attālināti. Mācības attālināti tiek uzsāktas 30. martā, un tās turpinās 30 grupas 13 pulciņos.

Visu pulciņu pasniedzēji ir izvērtējuši iespēju skolēniem darboties nodarbībās attālināti, taču, lai arī lielākajā daļā pulciņu attālināts mācību process ir iespējams, dažos, specifisku tehnoloģiju dēļ, attālināta mācīšanās nav iespējama. Ventspils Digitālais centrs respektēs arī situācijas, kad skolēnam nebūs iespēju tehnoloģisku problēmu dēļ attālināti piedalīties nodarbībās, tādēļ pulciņu kavējumi netiks atzīmēti.

Skolēniem būs iespēja darbu attālināti turpināt pulciņos:

 • Digitālā foto un video pamati;
 • STEM skola- visas grupas;
 • Robotika- visas grupas;
 • Digitālā māksla- visas grupas;
 • Datorgrafikas un datoranimācijas pamati;
 • YouTube skola - abas grupas;
 • 3D datorgrafikas pamati- abas grupas;
 • Minecraft skola- visas grupas;
 • Programmēšanas pamati – 1.A,1B, 2.A un 2.B grupas;
 • Datorzinības 1.klasei- 1.B grupa;
 • Angļu valoda digitāli- abas grupas;
 • Digitālā mājturība 1.A, 1.B, 2.A un 2.B grupas;
 • Datorzinību pamati – abas grupas;
 • Prāta spēles.

Saziņa ar skolēniem notiks gan e-klases sistēmā, gan WhatsApp, gan Digitālā centra izmantotajā Moodle vidē, tāpat tiks izmantoti tādi rīki kā YouTube un ZOOM.

Skolotāji plānojuši darbu, izmantojot rīkus Learningapps un Kahoot, Google veidlapas, Classkick.com, kā arī citas tiešsaistes  iespējas. Nodarbībās tiks piedāvāti dažādi radoši uzdevumi, kuru izpildei būs iespēja izmantot arī pavisam vienkāršus mājās atrodamus materiālus, piemēram, plastilīnu.

Attālinātajās pulciņu nodarbībās aicināti piedalīties visi Digitālā centra norādīto pulciņu skolēni. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Ventspils Digitālo centru pulcini@ventspils.lv.