Tiks veidots Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Tiks veidots Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs

Piektdien, 14. februārī, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātē “Inovāciju centri” projektā "Inovācijas centra izveidošana Ventspilī".

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomā, izveidojot Ventspils Inovāciju centru tematiskajā specializācijas jomā – dabaszinātnes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta ietvaros Ventspils Digitālais centrs plāno realizēt šādas aktivitātes:

  • izstrādāt saturu un aprobēt mācību programmas skolēniem un pedagogiem;
  • izstrādāt saturu un aprobēt izglītojošas aktivitātes ģimenēm ar bērniem, sabiedrībai (t.sk. tehniski radošās darbnīcas un zinātnes šovus);
  • izveidot Ventspils Zinātnes un inovāciju centra tematiskās ekspozīcijas jeb mobilo demonstrēšanas aprīkojumu izmantošanai kopā ar izstrādātajām mācību programmām;
  • veikt pieredzes apmaiņas aktivitātes ar Bergenas zinātnes centru “VilVite” (Norvēģija) – t.sk. pieredzes apmaiņas vizītes Bergenā un Ventspilī, kuru laikā tiks sniegtas konsultācijas mācību programmu izstrādē, inovāciju centra darbības nodrošināšanā, kā arī tiks veiktas pedagogu un citu darbinieku apmācības.
  • veikt Ventspils Zinātnes un inovāciju centra darbinieku apmācības;
  • sadarbībā ar Ventspils Augstskolu izveidot Jauno dabaszinātņu pētnieku centru;
  • veikt dažādas mārketinga aktivitātes, t.sk. mārketinga stratēģijas un mājaslapas izstrādi Zinātnes un inovācija centra vajadzībām u.c.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs būs neatņemama vērtība gan ventspilniekiem, gan Ventspils viesiem. Tas veicinās Ventspils atpazīstamību un starptautiska tūrisma galamērķa attīstību, kā arī veiks uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes, jo tajā plānots izveidot universālas biroja telpas jauno uzņēmēju piesaistei un atbalstam, kā arī jaunu darbavietu radīšanai.

Projekta iesniedzējs, galvenais realizētājs un finansējuma saņēmējs būs Digitālais centrs, projekta donorvalsts partneris – Bergenas zinātnes centrs “VilVite”, projekta partneris – Ventspils Augstskola.

Plānotais projekta kopējais apjoms EUR 2 011 676, t.sk. 76,5% Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums – EUR 1 538 932, 13,5% Latvijas valsts budžeta finansējums – EUR 271 576 un 10% pašvaldības līdzfinansējums – EUR 201 168. Plānotais projekta realizācijas ilgums – 36 mēneši.