Turpinās projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” īstenošana | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Turpinās projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” īstenošana

Sestdien, 25. aprīlī, apritēs divi gadi kopš Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” uzsāka projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” realizāciju, ar mērķi izveidot centralizētas publiskās pārvaldes IKT platformas un attīstīt publiskās pārvaldes procesus.

Projekts veido būtisku daļu no valsts centrālās IKT infrastruktūras. Tā ietvaros Ventspils Digitālais centrs veido vienotu informācijas un komunikācijas sistēmas infrastruktūru pašvaldībām, kas ļaus iedzīvotājam valsts vai pašvaldības pakalpojumus saņemt vienkopus, nevēršoties vairākās iestādēs. Tāpat tiek attīstīta lietotāju atbalsta sistēma e-pakalpojumu izmantošanā.

Projekts tiek realizēts ciešā saistībā ar citiem aktuālajiem publiskās pārvaldes projektiem – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas projektu “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” un Rīgas domes projektu “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”.

Projekta realizācijas divos gados notiek programmatūras izstrāde un ieviešana, ir iegādāts nepieciešamais aprīkojums, lai varētu vienkopus izvietot pašvaldību informācijas sistēmas.  Liela apjoma datu pārraides nodrošināšanai Ventspils pilsētas datu centri ir savienoti ar Baltijas valstīs ātrāko datu pārraides tīklu. Tāpat ir izveidota moderna kiberuzbrukumu aizsardzības sistēma, pateicoties kurai, piemēram, aprīļa mēnesī atvairīti vairāk nekā 17 000 kiberuzbrukumu.

Projekta kopējais realizācijas laiks ir 36 mēneši un tas tiks realizēts līdz 2021. gada 24.aprīlim.

Projekta kopējais apjoms ir EUR 1 500 000. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1 275 000 EUR apmērā, Latvijas valsts budžeta dotācija – 45 000 EUR un pašvaldības finansējums - 180 000 EUR