Ventspilī investēs izglītībā un pedagogu profesionālā pilnveidē | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī investēs izglītībā un pedagogu profesionālā pilnveidē

Piektdien, 16. oktobrī, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt Ventspils pilsētas pašvaldības projekta “Inovāciju attīstība profesionālajā izglītībā un pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši darba tirgus prasībām” realizāciju.

Pamazām noslēgumam tuvojas Zinātnes un inovāciju centra celtniecības darbi, tāpēc Ventspils Digitālais centrs turpina darbu pie ēkā izvietojamo eksponātu un mācību programmu izstrādes, lai gan Ventspils, gan viesu skolēniem un pedagogiem nodrošinātu jaunas iespējas apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas jēgpilnai tehnoloģiju izmantošanai. Plānots, ka 2022. gadā, pēc ēkas būvniecības pabeigšanas, turp pārcelsies Ventspils Digitālā centra organizētie digitālo prasmju apguves pulciņi Ventspils skolniekiem, kas tiks paplašināti ar jaunām mācību programmām un aprīkojumu. Kopā Zinātnes un inovāciju centrā tiks izveidotas izglītojošas un interaktīvas ekspozīciju zāles, tajā skaitā 88 izglītojošie eksponāti, zinātnes šovi, laboratorijas, konferenču telpas, mācību klases, laboratorijas un tehniski radošās darbnīcas 4485m2 platībā, kas nodrošinās ģeogrāfijas, fizikas, matemātikas un viedo tehnoloģiju apguvi, lielāko uzsvaru liekot tieši uz STEM apmācību.

Zinātnes un inovāciju centra celtniecības un aprīkošanas darbi lielā apjoma dēļ tiek finansēti no vairākiem projektiem. Šajā projektā tiks iegādāti eksponāti un datorvadāmie darba galdi, to programmatūra un aprīkojums, kā arī tiks izveidota digitāla mācību vide, kura būs pieejama, izmantojot Internet tīklu no jebkura datora vai viedtālruņa.

Projekta realizācija tiek plānota no 2020. gada novembra līdz 2021. gada beigām. Projekta kopējā summa ir 620 680 euro, no tā 465 510 euro tiks finansēti Covid-19 vīrusa izplatības seku samazināšanai paredzēta aizdevuma formā, bet 155 170 euro no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta.