Ventspilī turpinās e-pārvaldes attīstība | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī turpinās e-pārvaldes attīstība

Piektdien, 16. oktobrī, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt Ventspils pilsētas pašvaldības projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana biznesa vides uzlabošanai Ventspilī” realizāciju.

Ar COVID-I9 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai svarīgi ir uzlabot iedzīvotāju apkalpošanu, automatizēt iestāžu iekšējos un starpiestāžu sadarbības procesus, lai sekmētu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atvieglotu administratīvos procesus iedzīvotājiem un uzņēmējiem un veicinātu informācijas pieejamību.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtu iespēju attiecības ar pašvaldību kārtot attālināti, iesaistīties pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā, projektā plānots izveidot risinājumu iedzīvotāju un uzņēmēju attālinātai saziņai ar pašvaldību. Projekta ietvaros tiks veikta arī elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas paplašināšana, nodrošinot termiņu ievērošanas automātisku kontroli, elektronisku dokumentu saskaņošanu, kā arī ar pašvaldības noslēgto līgumu uzskaiti un izpildes kontroli.

Projektu plānots realizēt 2020. gadā un plānotais projekta kopējais apjoms EUR 200 000, tajā skaitā 75% jeb EUR 150 000 euro plānots finansēt no Covid-19 vīrusa izplatības seku samazināšanai paredzēta valsts aizdevuma un 25% jeb EUR 50 000 no pašvaldības budžeta.