Ventspils Digitālais centrs ierobežo publiskās zonas pakalpojumu pieejamību | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs ierobežo publiskās zonas pakalpojumu pieejamību

Reaģējot uz valdības izsludināto ārkārtas stāvokli un COVID-19 izplatības ierobežošanu, Ventspils Digitālajā centrā ierobežo publiskās zonas pakalpojumu pieejamību, lai samazinātu klientu un darbinieku saskarsmi. Tiek saīsināts arī publiskās zonas darba laiks no plkst. 9:00 – 17:00.

Ventspils Digitālais centrs aicina izvērtēt nepieciešamību apmeklēt Ventspils Digitālā centra publisko zonu, izmantot datora un interneta pakalpojumus tikai gadījumos, kad tas ir nepieciešams maksājumu veikšanai, kā arī komunālo maksājumu skaitītāju rādījumu deklarēšanas gadījumā.

Lai ierobežotu arī klientu saskarsmi, tiks palielināta distance starp klientu datoriem, dodot pieeju tikai katram otrajam datoram, un apmeklējuma laiku nosakot 15 minūtes. Tāpat klientiem netiks sniegtas individuālas konsultācijas pie datoriem. 

Ierobežojumi tiek noteikti gan Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, kā arī Pārventas filiālē Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4.

Šie ierobežojumi tiek ieviesti papildus jau iepriekš noteiktajiem, un kopumā Ventspils Digitālā centra darbā tiek noteiktas šādas izmaiņas:

  • līdz 14. aprīlim tiek pārtrauktas nodarbības Ventspils Digitālā centra interešu izglītības programmās;
  • tiek atceltas Pavasara IT skolas nodarbības, kas tika plānotas no 17. līdz 20. martam;
  • tiek pārcelts uz nenoteiktu laiku konkurss Ventspils skolu skolēniem “DigITiņš 2020”, kas tika plānots no 23. līdz 27. martam;
  • tiek pārceltas uz nenoteiktu laiku medijpratības nodarbības projektā “Pārliecinies par faktu patiesumu!”;
  • tiek pārceltas plānotās pieaugušo apmācību kursu nodarbības;
  • tiek atceltas “Swedbank IT skolas” nodarbības;
  • tiek atceltas plānotās izbraukuma un ekskursiju nodarbības.

Ventspils Digitālais centrs aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, ievērot mājas karantīnu gadījumos, kad apmeklētas vīrusa skartās teritorijas vai bijusi saskarsme ar cilvēkiem, kuri apmeklējuši šīs valstis.