Ventspils Digitālais centrs paraksta partnerības līgumu ar Ventspils Augstskolu par projekta “Inovāciju centra izveide Ventspils pilsētā” īstenošanu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs paraksta partnerības līgumu ar Ventspils Augstskolu par projekta “Inovāciju centra izveide Ventspils pilsētā” īstenošanu

Trešdien, 7. oktobrī, tika parakstīts partnerības līgums starp Ventspils pašvaldības iestādi “Ventspils Digitālais centrs” un Ventspils Augstskolu par sadarbību projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” īstenošanā.

Sadarbībā ar Ventspils Augstskolu Ventspils Zinātnes un inovāciju centrā tiks izveidots Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs, kas jauniešiem sniegs iespēju iepazīties ar dažādu jomu zinātniekiem, to izglītības un darba pieredzi, gūt jaunas zināšanas Ventspils Augstskolas speciālistu izstrādātās pētniecības programmās STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), jo īpaši dabaszinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, kā arī piedalīties dažādos pasākumos (piemēram, Zinātnieku nakts, jauno zinātnieku nometnes u.c.). Jauno dabaszinātņu pētnieku centra mērķis ir piesaistīt jauniešu uzmanību, pārliecinot, ka zinātne var būt ļoti interesanta un saprotama, kā arī veicināt studiju virziena izvēli par labu šai jomai.

Ventspils Augstskolas speciālisti  ar savu pieredzi līdzdarbosies Ventspils Zinātnes un inovāciju centra darbības nodrošināšanā un attīstībā, samazinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju studentu aizplūšanu uz ārzemēm, izmantojot zinātniskos pētījumus pilsētā un radot priekšnoteikumus radošai zinātnei.

Drīzumā plānota partnerības līguma parakstīšana ar Bergenas zinātnes centru “VilVite”, kas ir otrs projekta partneris, un ar kuru sadarbībā tiks veiktas dažādas pieredzes apmaiņas aktivitātes.

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” mērķis ir sadarbībā ar projekta partneriem izveidot Zinātnes un inovāciju centru Ventspilī, izstrādāt un īstenot izglītojošās programmas un citus izglītojošus un interaktīvus pasākumus, piemēram, tehniski radošās darbnīcas un zinātnes šovus. Projekta ietvaros tiks izstrādātas 20 dažādas mācību programmas STEM jomā, tai skaitā 16 programmas pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un studentiem, kā arī 4 programmas pedagogiem. Tāpat tiks izstrādātas 12 interaktīvas mācību aktivitātes – darbnīcas un zinātnes šovi, kā arī iegādāti 62 izglītojoši eksponāti.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra ēkas būvniecība tika uzsākta 2019. gada 11. oktobrī, un centra atklāšana šobrīd tiek plānota 2022. gada sākumā. Projekta kopējais apjoms ir EUR 2 011 676 ar programmas finansējumu 90% jeb EUR 1 810 508 (no tā 85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums) un pašvaldības līdzfinansējumu 10% jeb EUR 201 168.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

 “Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.”