Ventspils Digitālais centrs pilnveido Jaunrades nama pedagogu digitālās prasmes | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs pilnveido Jaunrades nama pedagogu digitālās prasmes

Šobrīd, kad darbs, mācības un arī interešu izglītības nodarbības tiek nodrošinātas attālināti, digitālās prasmes un zināšanas ir kļuvušas īpaši svarīgas. Ventspils Digitālais centrs ir izveidojis digitālās kompetences pilnveides apmācību programmu Ventspils Jaunrades nama pedagogu datorprasmju attīstīšanai.

Ņemot vērā Jaunrades nama pulciņu specifiku, digitālie risinājumi līdz šim nav bijuši noteicošie, bet, iestājoties ārkārtas stāvoklim valstī, direktore Vita Hermansone ir apzinājusi Jaunrades nama interešu izglītības programmu pasniedzējus, lai noskaidrotu, kādas digitālās prasmes un zināšanas viņiem trūkst, lai pilnvērtīgi nodrošinātu pulciņus attālināti un, ko papildus būtu nepieciešams apgūt, lai uzlabotu klātienes darbu arī turpmāk. Vislielākā interese darbinieku vidū tika izrādīta par video montāžu ar vienkāršu paņēmienu palīdzību, Google dokumentu un aptauju sagatavošanu, kā arī par dokumentu noformēšanu un skolvadības sistēmas “E-klase” izmantošanu.

Šobrīd Digitālā centra apmācības nodrošina tikai tiešsaistes režīmā, tāpēc sākotnēji tika veikta vairāk kā 30 Jaunrades nama pedagogu apmācība darbā ar tiešsaistes konferenču rīku ZOOM. Katram dalībniekam tika nosūtīta Digitālā centra veidota mācību instrukcija par to, kā sagatavot datoru darbam ar programmu ZOOM un kā pievienoties videokonferencei. Pedagogi varēja iepazīties un praktiski izmēģināt ZOOM funkcijas gan no konferences dalībnieka, gan no sapulces vadītāja puses: kā iestatīt skaņu, kā pacelt roku, kā parādīt prezentāciju vai rakstīt uz tāfeles utt.

Ventspils Jaunrades nama darbinieki augstu novērtē Digitālā centra sniegto pakalpojumu kvalitāti un atzinīgi izsakās par profesionālo pasniedzēju darbu šajos apstākļos, tāpēc, kad iemaņas darbā ar tiešsaistes konferenču rīku būs apgūtas, mācības varēs turpināties arī izvēlētajos tiešsaistes mācību kursos par minētajām tehnoloģijām.

Jaunrades nama pedagogiem, tāpat kā citiem pedagogiem, ir pieejami dažādi mācību materiāli Digitālā centra izveidotajā mācību materiālu bibliotēkā: macities.digitalaiscentrs.lv.