Ventspils Digitālajā centrā noslēdzas mācību gads | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālajā centrā noslēdzas mācību gads

Piektdien, 22. maijā, attālināti notika pēdējās šī mācību gada tehnoloģiju pulciņu nodarbības, noslēdzot 5. mācību gadu, kura ietvaros tika nodrošinātas radošas, jaunākajām tehnoloģijām, atjautīgiem uzdevumiem un pozitīvām emocijām piepildītas pulciņu nodarbības, kuras šogad beidza vairāk nekā 750 skolēni.

Skolēniem šajā mācību gadā bija iespēja piedalīties 23 dažādu tēmu nodarbībās, 57 grupās. Par padarīto darbu tehnoloģiju pulciņu audzēkņi saņems novērtējumu – aprakstošas elektroniskās liecības, kas tiks nosūtītas arī vecākiem, izmantojot skolvadības sistēmu “E-klase”. Liecībās būs aprakstīts nodarbībās apgūtais saturs un raksturots konkrētā audzēkņa darbs - motivācija, sadarbība, uzcītība.

Centīgākie tehnoloģiju pulciņu audzēkņi, šogad kopumā vairāk nekā 100, tradicionāli saņems teicamnieku apliecību un arī īpaši teicamniekiem sarūpētas dāvanas. Pārējie skolēni saņems apliecības par nodarbību satura apguvi vai to apmeklēšanu.

Katru mācību gadu Digitālā centra pasniedzēji domā par jaunu pulciņu piedāvājumu un arī šogad skolēniem bija iespēja apmeklēt jaunus, līdz šim nebijušus pulciņus - STEM skola, YouTube skola, Spēļu izstrādes pamati, Programmēšanas projektu izstrāde. Vislielāko popularitāti skolēnu vidū izpelnījās pulciņi - STEM skola, YouTube skola, Minecraft skola, Angļu valoda digitāli, Datorzinības 1.klasei, 3D datorgrafikas pamati, Programmēšanas pamati, Dronu skola, Digitālā mājturība.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 dēļ, Ventspils Digitālais centrs strādā pie Vasaras IT skoliņas nodarbību sagatavošanas attālinātai īstenošanai, kas sāksies 8. jūnijā. Nodarbības klātienē tiks īstenotas, ja valstī noteiktie COVID-19 ierobežojumi to pieļaus, tādēļ interesenti aicināti sekot līdzi aktualitātēm Ventspils Digitālā centra mājas lapā.