Ventspils pilsēta iesaistās Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils pilsēta iesaistās Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām

Piektdien, 3. aprīlī, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt Ventspils Digitālā centra dalību “URBACT III” starpreģionu sadarbības programmas projektu konkursa 2. fāzē ar projektu “Pilsētu digitālās inovācijas”.

Ventspils Digitālais centrs jau piedalījās šī projekta pirmajā sešu mēnešu fāzē no 2019. gada septembra līdz 2020. gada martam, kuras ietvaros tika noteikta projekta galējā partnerība un sagatavota dokumentācija projekta 2. fāzes pieteikuma formai.

Projekta rezultātā tiks paplašināta Ventspils pilsētas pašvaldības iesaiste Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, uzkrāta vērtīga pieredze, analizējot citu pilsētu iniciatīvas digitālās transformācijas jomā un sasniegtos rezultātus, kā arī tiks izstrādāti Ventspils pilsētai piemēroti un Eiropas savienības plānošanas dokumentiem atbilstoši risinājumi. Piemēram, Trikalas pašvaldība (Grieķija) jau ir ieviesusi pilsētā eksperimentālu viedo autobusu līniju, kas kursē bez vadītāja, Oulu pašvaldība (Somija) sadarbībā ar Nokia pēta 5G datu pārraides tīkla izmantošanas iespējas pašvaldībā, Botosani pašvaldība (Rumānija) pēta iespēju pilsētā izveidot kvartālu, kur, izmantojot atjaunojamās enerģijas resursus, saražos vairāk enerģijas nekā patērēs.

Projekta galvenais partneris būs Mesīnas pašvaldības Biznesa inovācijas centrs (Itālija), projekta partneri – Ventspils Digitālais centrs, Sentkventinas pašvaldība (Francija), Roquetasde Mar pašvaldība (Spānija), Portalegre pašvaldība (Portugāle), Botosani pašvaldība (Rumānija), Trikalas pašvaldība (Grieķija) un Oulu pašvaldība (Somija).

Plānotais projekta kopējais finansējums EUR 714 990, t.sk. Ventspils Digitālā centra finansējums EUR 51 280 apmērā, ko veido 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 43 588, 5% Latvijas valsts budžeta finansējums – EUR 2564 un 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – EUR 5128. Plānotais projekta realizācijas ilgums – 24 mēneši.