Ventspils pilsēta piedalās inteliģento pilsētu iniciatīvā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils pilsēta piedalās inteliģento pilsētu iniciatīvā

Ventspils pilsēta ir viena no 126 Eiropas pilsētām, kas piedalās Intelligent Cities Challenge jeb Inteliģento pilsētu izaicinājums (ICC), kas ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi panākt inteliģentu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu pilsētu izaugsmi, izmantojot progresīvas tehnoloģijas.

Turpmākajos divos gados pilsētas kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem, starptautiskiem ekspertiem, augstskolām un nevalstiskajām organizācijām kopīgi strādās pie pilsētu attīstības jautājumiem, apmainīsies ar pieredzi, dalīsies ar izstrādātajiem risinājumiem.

Intelligent Cities Challenge ir turpinājums Eiropas Komisijas iniciatīvai - Digital Cities Challenge jeb Digitālo pilsētu izaicinājums, kura norisinājās 2018. un 2019. gadā, un Ventspils pilsēta bija viena no 15 Eiropas pilsētām, kas izstrādāja stratēģisko plānu digitalizācijas attīstībai pilsētā.

Iniciatīva dos iespēju Ventspils pilsētai pārņemt labāko praksi un pieredzi no citām Eiropas pilsētām tehnoloģiju un digitalizācijas jomās, kā arī izveidot programmu inovatīvas mūžizglītības ieviešanai, kas katram Ventspils iedzīvotājam un uzņēmējam dos iespēju celt savu kvalifikāciju ar uzsvaru uz dzīvē un darbā nepieciešamajām prasmēm.

Vairāk par iniciatīvu lasiet šeit: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/.