Parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu Ventspils Zinātnes un inovāciju centra mācību programmu un izglītojošo aktivitāšu  izstrādei | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu Ventspils Zinātnes un inovāciju centra mācību programmu un izglītojošo aktivitāšu  izstrādei

Piektdien, 24. jūlijā, Ventspils Digitālais centrs noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” īstenošanu.

Ar līguma noslēgšanu oficiāli tiks uzsākta visu projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošana. Ventspils Inovāciju un zinātnes centru plānots izveidot tematiskajā specializācijas jomā – dabaszinātņu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomā un sadarbībā ar Norvēģijas sadarbības zinātnes centru “VilVite” (Bergena) izveidot inovācijas centru, kurā izglītojamiem un pedagogiem tiek izstrādātas un īstenotas izglītojošas programmas un darbnīcas, pieejamas koprades telpas un laboratorijas un citi interaktīvi pasākumi STEM jomā.

Lēmumu atbalstīt Ventspils Digitālā centra projektu “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” Valsts izglītības attīstības aģentūra pieņēma 2020. gada 3. jūlijā. Projekta realizācija ilgs 36 mēnešus no 2020. gada jūlija līdz 2023. gada jūlijam. 

Projekta galvenais partneris ir Ventspils Digitālais centrs, projekta donorvalsts partneris – Bergenas zinātnes centrs “VilVite”, projekta partneris – Ventspils Augstskola.

Projekta kopējā summa ir EUR 2 011 676, t.sk. Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts budžeta finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām (no tā 85% jeb EUR 1 538 932 – Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 15% jeb EUR 271 576 valsts budžeta finansējums) – EUR 1 810 508. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 201 168.

Plašāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmu “Pētniecība un izglītība” pieejama tīmekļvietnē: www.norwaygrants.lv