Aicina piedalīties iepirkumā par Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna izstrādi 2021.-2027. gadam | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Aicina piedalīties iepirkumā par Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna izstrādi 2021.-2027. gadam

Ventspils Digitālais centrs izsludinājis iepirkumu par Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna izstrādi 2021.-2027. gadam. Stratēģijas mērķis ir attīstīt visiem pieejamāku digitālo sabiedrību, paplašināt viedo tehnoloģiju pieejamību Ventspils iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī sekmēt pilsētas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 18. martam.

Digitālās transformācijas stratēģija būs ceļvedis, kā Ventspilī plānot attīstību, lai ietu kopsolī ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas noformulēto redzējumu par Eiropas digitālas nākotnes veidošanu, un efektīvi izmantotu Eiropas vienotā digitālā tirgus un daudzas citas Eiropas Komisijas iniciatīvu sniegtās iespējas. Šī stratēģija turpinās Ventspilī jau 2000. gadā uzsākto plānveidīgo darbu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībā.

Stratēģijas izstrādes gaitā tiks noskaidrota faktiskā situācija Ventspilī, izpētīti veiksmīgākie viedo tehnoloģiju izmantošanas piemēri un attīstības tendences pasaulē, noteikti turpmākie attīstības virzieni un Ventspilī līdz 2027. gadam sasniedzamie mērķi, kā arī izstrādāts rīcības plāns to sasniegšanai. Stratēģijai jāparedz:

  • viedo tehnoloģiju plaša izmantošana publiskajā pārvaldē un pašvaldības kapitālsabiedrībās,
  • viedo tehnoloģiju izmantošanas palielināšanās Ventspilī strādājošajos uzņēmumos un šādas tehnoloģijas izmantojošo uzņēmumu piesaiste pilsētai,
  • ar viedo tehnoloģiju izstrādi un attīstību saistīto nozaru palielināšanās Ventspilī un šajā jomā strādājošu uzņēmumu piesaiste pilsētai,
  • viedo tehnoloģiju izmantošana formālās un neformālās, tajā skaitā interešu izglītības, up-skilling un re-skilling aktivitātēs, lai veicinātu Ventspils kā izglītības centra attīstību un atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs;
  • viedo tehnoloģiju jomā izglītota kvalitatīva un industrijas prasībām atbilstoša darbaspēka pieejamība;
  • kvalitatīvas un pārdomātas IKT infrastruktūras pieejamība pilsētā,
  • publiskās pārvaldes attīstība, attīstot e-pakalpojumus un m-pakalpojumus,
  • Ventspils kā ievērojama Eiropas līmeņa IKT centra statusa sasniegšana.

Tiesības piedalīties iepirkumā ir jebkurai fiziskai vai juridiskai persona, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 18. marta plkst. 15:35 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, www.eis.gov.lv.