Apstiprināta Ventspils Zinātnes centra "VIZIUM" ekspozīcijas idejas koncepcija | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Apstiprināta Ventspils Zinātnes centra "VIZIUM" ekspozīcijas idejas koncepcija

Topošā Ventspils Zinātnes centra ēka pamanāma ik vienam pilsētas iemītniekam un viesim. Vienlaikus ar ēkas būvniecību turpinās intensīvs darbs pie Zinātnes centra ekspozīcijas izveides.

2020. gada 3. decembrī tika noslēgts līgums starp Ventspils Digitālo centru, Ventspils domi un pilnsabiedrību “Nākotnes laboratorija FUTURELAB” par Ventspils Zinātnes un inovāciju centra izglītojošo eksponātu ražošanu un uzstādīšanu. Saskaņā ar līguma nosacījumiem ražotāju pirmais lielais uzdevums bija ekspozīcijas idejas koncepcijas izstrāde, aprakstot veicamos uzdevumus un to plānoto izpildes kalendāro grafiku, kas ietver:

  • visu Zinātnes centra eksponātu vizualizācijas dizaina skiču izstrādi;
  • ekspozīcijas telpas eksponātu izvietojuma plāna izstrādi;
  • eksponātu izvietojuma piesaistes plāna izstrādi, t.sk. apmeklētāju plūsmas virziena ceļu;
  • detalizēta pakalpojumu izpildes plāna izstrādi.

2021. gada 27. janvārī izstrādātā ekspozīcijas idejas koncepcija tika izskatīta Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijā. Atbilstoši metu konkursā iesniegtajai idejai, ekspozīcijas koncepcija ietver 88 eksponātus, kas sadalīti 7 galerijās, piemēram, Veselīga dzīvesveida galerija, Ģeogrāfijas un pasaules galerija, Viedo tehnoloģiju galerija, Fizikas un matemātikas galerija, Bērnu galerija un citas galerijas. Eksponātu ražotāji iepazīstināja komisijas locekļus un ēkas arhitektus ar visu eksponātu detalizētām dizaina un uzbūves skicēm, kā arī prezentēja eksponātu izkārtojumu galerijās un to kopējās vizualizācijas. Par atsevišķiem eksponātiem tika sagatavoti un piedāvāti vairāki risinājuma varianti, kurus komisija un ēkas arhitekti izvērtēja, sniedzot ieteikumus eksponātu tehnisko projektu izstrādei.

Komisija atzīmēja ekspozīcijas dizaina idejas augstvērtīgo māksliniecisko vērtību, kas nodrošinās Ventspils Zinātnes centra “VIZIUM” unikalitāti un atpazīstamību ne tikai Latvijas un Eiropas, bet arī pasaules līmenī.

Iecerēts, ka skolēni Zinātnes centru apmeklēs arī mācību stundu ietvaros, tāpēc katram eksponātam tiek paredzēta arī noteikta loma skolu mācību programmas apgūšanā. Ventspils Zinātnes centram tiks izstrādātas 20 dažādas mācību programmas STEM jomā, t.sk. 16 bērniem un jauniešiem un 4 pedagogiem, kā arī 12 interaktīvi izglītojošas aktivitātes ģimenēm ar bērniem un pārējai sabiedrībai - 6 tehniski radošās darbnīcas un 6 zinātnes šovi, īpaši piedomājot, lai Ventspils Zinātnes centra apmeklējums būtu interesants ne tikai bērniem, bet visu vecumu viesiem.

Tāpat, lai papildinātu izglītības iespējas skolēniem sadarbībā ar Ventspils Augstskolu tiek veidots Jauno pētnieku centrs un papildināts Ventspils Digitālā centra organizēto datorprasmju pulciņu klāsts.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra būvniecība tika uzsākta 2019. gada 11. oktobrī, bet centra atklāšana šobrīd tiek plānota 2022. gada pavasarī.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. finansētā projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” kopējais apjoms ir EUR 2 011 676 ar programmas finansējumu 90% jeb EUR 1 810 508 (no tā 85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums) un pašvaldības līdzfinansējumu 10% jeb EUR 201 168.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

 

 

“Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.”