Noslēdzies projekts “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru” | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēdzies projekts “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru”

Piektdien, 26. martā, tiešsaistē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) Facebook lapā norisinājās projekta “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru” noslēguma pasākums, kura ietvaros tika apbalvoti jauniešu projektu konkursa “Kultūras mantojuma digitalizēšana” laureāti. Godalgotu vietu ieguva arī Ventspils Tehnikuma skolotājas un Ventspils Digitālā centra pasniedzējas Māras Kalnejas audzēķņi.

”Crowddreaming” ir Erasmus+ projekts, un tā mērķis ir Eiropas līmenī popularizēt labo praksi kultūras mantojuma popularizēšanā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū. Projekts aicināja pedagogus iesaistīties pirmajā Eiropas skolotāju kopienā, lai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, popularizētu kultūras mantojumu un uzzinātu, kā iesaistīt savus skolēnus digitālās kultūras kopradīšanā. Projektā “Crowdreaming” piedalījās 5 partneri no 5 Eiropas valstīm. Pilotprojektu īstenoja 4 valstīs: Latvijā, Horvātijā, Grieķijā un Itālijā. Tajā tika iesaistīti pamatskolas un vidusskolas skolotāji un skolēni.

Noslēguma pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar projektā paveikto: izveidoto mācību vidi, kurā interesentiem pieejami atvērtie izglītības resursi, virtuālo platformu Europa Square, kurā var iepazīties ar jauniešu veidotajiem digitālajiem projektiem kultūras mantojuma popularizēšanai.

Pieredzē par darbu ar jauniešiem digitālo projektu izstrādē dalījās projektā iesaistīto skolu pārstāvji, savukārt iedvesmoja Roberts Skutelis un Gustavs Mārtiņš Upmanis, pastāstot par papildinātās jeb paplašinātās un virtuālās realitātes izmantošanas iespējām un  jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu karjeras izvēli, digitālo darbu un risinājumu radīšanu.

Projekta ietvaros norisinājās jauniešu projektu konkurss “Kultūras mantojuma digitalizēšana”, kura mērķis bija Eiropas kultūras mantojuma digitalizēšana un popularizēšana jauniešu vidū, veicinot kompetenču pieejā balstītu izglītību un interesi par IKT jomu.

Noslēguma pasākumā tika apbalvoti labākie darbi:

  1. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija “Kino vēsture”;
  2. Ventspils Tehnikums “Kuldīga”;
  3. Jelgavas Valsts ģimnāzija “Jelgava”.

30. martā plkst. 15:00 norisināsies bezmaksas tiešsaistes pasākums “Digitālās metodes un paņēmieni kultūras mantojuma popularizēšanai”, kura laikā projekta pētniece Arnita Damberga prezentēs mācību platformu, mācību materiālus un izstrādāto digitālo vidi -  Eiropas Skvērs, kas balstīts uz virtuālās telpas izmantošanu, lai ieinteresētu skolēnus kultūras mantojuma popularizēšanā. Kā arī tiks prezentētas mācību metodes, kā skolotājiem iespējams veidot starppriekšmetu saikni un projekta darbus par kādu savā pilsētā vai ciematā sastopamu kultūrvēsturisku objektu arī attālinātajā mācību procesā.

Pasākums būs saistošs vēstures, kultūras vēstures, sociālo zinību, mākslas, svešvalodu, informātikas skolotājiem, muzeju darbiniekiem un citiem interesentiem. Pieteikties semināram iespējams  elektroniski šeit: www.adre.se/digitalanedela21.