Noslēgti līgumi par ēkas Akmeņu ielā 5 pārbūvi | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgti līgumi par ēkas Akmeņu ielā 5 pārbūvi

Jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalstīja projekta “Digitālās transformācijas centra izveide Ventspilī” pieteikumu, piešķirot finansējumu tā īstenošanai, pēc kā savukārt tika veikta būvdarbu līguma parakstīšana ar būvuzņēmēju SIA “Pretpils”. Ēkas Akmeņu ielā 5 pārbūve tiks uzsāka tiklīdz tiks saņemta būvatļauja.

Tāpat šovasar plānots labiekārtot ēku Akmeņu ielā 3 un Akmeņu ielā 5 pieguļošo teritoriju, izveidojot auto stāvlaukumu ēku apmeklētājiem. Paralēli uzsāktas iepirkumu procedūras Digitālās transformācijas centra darbībai nepieciešamā aprīkojuma – mēbeļu un datortehnikas – iegādei.

Projekta “Digitālās transformācijas centra izveide Ventspilī” mērķis ir pašvaldības pakalpojumu infrastruktūras attīstība, izveidojot digitālo prasmju un viedo tehnoloģiju centru. Centrā tiks izveidotas modernas mācību telpas, kas paplašinās Ventspils Digitālā centra pakalpojumu klāstu mūžizglītības jomā, piedāvājot papildu kursus un nodarbības digitālo prasmju attīstībai, tādējādi veicinot iedzīvotāju digitālo tehnoloģiju pārliecinātu, kritisku un atbildīgu izmantošanu un darbošanos ar šīm tehnoloģijām mācību un darba vajadzībām, kā arī iesaisti sabiedrības dzīvē.

Projekts arī atbilst un sekmē Eiropas Komisijas izstrādātā Rīcības plānā digitālās izglītības jomā (2021-2027) noteikto mērķu sasniegšanu, attīstot starpinstitucionālo sadarbību un nodrošinot kvalitatīvu, iekļaujošu un pieejamu digitālo izglītību. Centrā tiks izmantota pieredze no Covid-19 krīzes laikā ieviesto tehnoloģiju izmantošanas izglītībā un apmācībā un izstrādāta digitālajam laikmetam pielāgota izglītības un apmācības sistēma.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada beigām, tā kopējās izmaksas ir 655 816 EUR, tai skaitā 85%  jeb 541 467 EUR Covid-19 vīrusa izplatības seku samazināšanai paredzētais valsts finansējums, 15% jeb 95 553 EUR Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums, bet 18 796 EUR Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums projekta neattiecināmajām izmaksām.