Noslēgusies projekta “Pilsētu Digitālās inovācijas” partneru tikšanās Somijā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgusies projekta “Pilsētu Digitālās inovācijas” partneru tikšanās Somijā

No 23. līdz 24. novembrim Ventspils Digitālā centra pārstāvji viesojās Somijas pilsētā Oulu, lai piedalītos URBACT III starpreģionu sadarbības programmas projekta “Pilsētu Digitālās inovācijas” sanāksmē un pastāstītu par projekta ietvaros paveikto, kā arī uzzinātu par partneru projekta progresu.

Projekta ietvaros katrs partneris izstrādās plānu ar mērķi veicināt pilsētu digitālo attīstību. Ventspils projekta ietvaros izstrādās Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plānu 2021.-2027. gadam. Šobrīd stratēģija ir izstrādes procesā, ir veikti mērījumi, izmantojot Eiropas Savienībā izstrādātas metodikas pilsētu un reģionu digitālās jomas attīstības un dzīve kvalitātes noteikšanai. Balstoties uz iegūtajiem datiem, būs iespējams gan objektīvi salīdzināt situāciju Ventspilī ar citām Eiropas Savienības pilsētām un reģioniem, gan arī identificēt vājās vietas un veikt pasākumus to novēršanai ar nolūku veidot Ventspili par Eiropas līmeņa pilsētu, kuras ilgtermiņa attīstību sekmē plaša viedo tehnoloģiju izmantošana.

Vizītes laikā Ventspils Digitālā centra pārstāvji iepazina tuvāk pilsētu, apmeklējot:

  • “BusinessAsema” kompleksu, kas ir koprades platforma uzņēmumiem dažādu jaunu risinājumu izstrādei, testēšanai un demonstrēšanai, izmantojot viedās tehnoloģijas;
  • “Technopolis Peltola”, kas ir moderns biroja telpu komplekss, kas nodrošina  telpas vairāk nekā 60 dažādu jomu uzņēmumiem, pulcējot vienkopus 2700 speciālistus, tai skaitā arī speciālistus medicīnas tehnoloģiju izpētē.
  • “OuluHealthLabs”, kas ir koprades platforma, kas nodrošina sadarbību starp veselības un sociālās aprūpes sniedzējiem, pētniecības un inovācijas organizācijām un uzņēmumiem;
  • Uzņēmumu “Istekki”, kas ir strauji augoša ekspertu organizācija, kas darbojas informācijas, veselības un labsajūtas tehnoloģiju jomā;
  • Vienu no Somijas lielākajām universitātēm “Oulu Universitāti”.

Projekta galvenais partneris ir Mesīnas pašvaldības Biznesa inovācijas centrs (Itālija), projekta partneri ir Ventspils Digitālais centrs, Saint-Quentin pašvaldība (Francija), Trikalas pašvaldība (Grieķija), Portalegre pašvaldība (Portugāle), Roquetas de Mar pašvaldība (Spānija), Botosani pašvaldība (Rumānija) un Oulu pašvaldība (Somija).

Projekta kopējais apjoms EUR 747 365,12, no tā Digitālā centra budžets – EUR 71 637 (1. un 2. fāze), t.sk. 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - EUR 60 892, 5% Latvijas valsts budžeta finansējums – EUR 3 582 un 10% pašvaldības līdzfinansējums – EUR 7 163.