Notiks projekta “Viedo pilsētu izaicinājums” sanāksme Ventspils organizācijām | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notiks projekta “Viedo pilsētu izaicinājums” sanāksme Ventspils organizācijām

Trešdien, 7. aprīlī, norisināsies Eiropas Komisijas projekta  “Intelligent Cities Challenge (ICC)” jeb “Viedo pilsētu izaicinājums” sanāksme Ventspils organizāciju pārstāvjiem ar mērķi iepazīstināt tuvāk ar projekta ideju un mērķiem.

Ventspils ir vienīgā no Latvijas pilsētām, kas 2020. gadā pievienojās vairāk nekā 120 Eiropas pilsētām, lai projekta ICC ietvaros kopā ar pārējiem partneriem attīstītu pilsētās jaunus risinājumus. Ņemot vērā, ka šobrīd tiek strādāts pie jaunas Ventspils pilsētas Digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna 2021. -2027. gadam, sapulces ietvaros plānots arī runāt par Ventspils pilsētas mērķiem turpmākajam periodam.

Viens no galvenajiem pilsētas darbības virzieniem ir izglītības joma, kas ietver gan vispārējo un speciālo izglītību, gan kvalifikācijas paaugstināšanu, mūžizglītības iespēju paplašināšanu, kā arī jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu iegūšanu. Izglītības jomas pilnveidošanā, būtiska ir arī  vietējo iestāžu un uzņēmumu iesaiste šī virziena attīstībā.

Projekts ICC ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi panākt inteliģentu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu pilsētu izaugsmi, izmantojot progresīvas tehnoloģijas. Dalība ICC projektā sniegs Ventspils pilsētai iespēju pārņemt labāko praksi un pieredzi no citām Eiropas pilsētām tehnoloģiju un digitalizācijas jomās.

Vairāk par iniciatīvu iespējams uzzināt šeit: https://www.intelligentcitieschallenge.eu.