Notiks seminārs par digitālām metodēm kultūras mantojuma popularizēšanai | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notiks seminārs par digitālām metodēm kultūras mantojuma popularizēšanai

Ventspils Digitālais centrs 30. martā plkst. 15:00 aicina skolotājus, muzeju darbiniekus un citus interesentus piedalīties noslēdzošajā “Digitālās nedēļas 2021” tiešsaistes pasākumā “Digitālās metodes un paņēmieni kultūras mantojuma popularizēšanai”, kura laikā tiks prezentēti LIKTA un ALL Digital organizētā projekta “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru” rezultāti, izveidotie mācību materiāli un rīki, skolēnu iesaistīšanai digitālās kultūras kopradīšanā.

”Crowddreaming” ir Erasmus+ projekts, un tā mērķis ir Eiropas līmenī popularizēt labo praksi kultūras mantojuma popularizēšanā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū. Projekts aicināja pedagogus iesaistīties pirmajā Eiropas skolotāju kopienā, lai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, popularizētu kultūras mantojumu un uzzinātu kā iesaistīt savus skolēnus digitālās kultūras kopradīšanā. Projekta laikā skolēni rīkā “Metaverse” izstrādāja paplašinātās realitātes spēli par kādu kultūrvēsturisku objektu, kas atrodas viņu pilsētā vai ciematā. Spēles princips ir līdzīgs kā popularitāti iemantojušai spēlei “Pokémon Go” – noskenējot QR kodu vai atrodoties konkrētās koordinātās, viedierīcē parādās virtuāls tēls, kas sniedz izglītojošu informāciju par konkrēto objektu, notikumu vai personu. Lai izveidotu šos tēlus, skolēniem bija jāveic pētnieciskais darbs, ievācot nepieciešamo informāciju muzejos, bibliotēkās vai interneta resursos.

Semināra laikā projekta pētniece Arnita Damberga prezentēs mācību platformu, mācību materiālus un izstrādāto digitālo vidi -  Eiropas Skvērs, kas balstīts uz virtuālās telpas izmantošanu, lai ieinteresētu skolēnus kultūras mantojuma popularizēšanā. Kā arī tiks prezentētas mācību metodes, kā skolotājiem iespējams veidot starppriekšmetu saikni un projekta darbus par kādu savā pilsētā vai ciematā sastopamu kultūrvēsturisku objektu arī attālinātajā mācību procesā.

Pasākums būs saistošs vēstures, kultūras vēstures, sociālo zinību, mākslas, svešvalodu, informātikas skolotājiem, muzeju darbiniekiem un citiem interesentiem. Pieteikties semināram iespējams  elektroniski šeit: www.adre.se/digitalanedela21.

Digitālo nedēļu Latvijā organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), kā tiešsaistes pasākumu kopumu. Nedēļas laikā tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī citi tiešsaistes pasākumi, ko organizēs partneri visos Latvijas reģionos.  Informācija par visiem Latvijas “Digitālās nedēļas 2021” pasākumiem atrodama mājas lapā www.eprasmes.lv.