Notikusi Inovāciju centru sadarbības komitejas sēde | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notikusi Inovāciju centru sadarbības komitejas sēde

Ceturtdien, 30. septembrī, tiešsaistes formātā notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" sadarbības komitejas sēde. Šī projekta ietvaros tiek realizētas satura aktivitātes topošajam Zinātnes centram “VIZIUM”.

Ir pagājis gads, kopš projekta uzsākšanas brīža, tāpēc sadarbības komitejas sēdes laikā, klātesot finanšu instrumentu un pārraugošo organizāciju pārstāvjiem, katra pilsēta – Ventspils, Liepāja, Cēsis un Daugavpils – prezentēja šajā laikā paveikto. Lai donorprogrammas pārstāvji varētu pārliecināties par projekta progresu un realizētajām aktivitātēm, katra pilēta bija sagatavojusi īsu ieskata video.

Līgumu par izglītojošu aktivitāšu un mācību programmu realizēšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” parakstīja 2020. gada 24. jūlijā. Pēc līguma parakstīšanas tika parakstīti sadarbības līgumi ar partneriem: Ventspils Augstskolu un zinātnes centru “Vilvite” Bergenā, Norvēģijā. Kopā ar Norvēģu partneriem notiek intensīvs ikdienas darbs, kura laikā tiek pārņemta vērtīga pieredze izglītības programmu un izglītojošu programmu realizācijā. Šā gada rudenī plānots pieredzes apmaiņas brauciens pie Norvēģu partneriem.

Digitālais centrs ir kļuvis par biedru zinātnes centru starptautiskajās organizācijās Ziemeļvalstu zinātnes centru asociācijā (NSCA) un Eiropas zinātnes centru un muzeju tīklā (ECSITE), kā arī piedalījies šo organizāciju organizētajos pasākumos. Šī ir vērtīga pieredze, lai projektā izveidotu 20 dažādas izglītības programmas STEM jomā, kā arī 12 zinātnes šoviem un radošajām darbnīcām.

2020. gada decembrī Digitālais centrs un Ventspils valstspilsētas pašvaldība parakstīja līgumu ar pretendentu apvienību “Nākotnes laboratorija FUTURELAB” par vairāk kā 80 izglītojošu eksponātu ražošanu. Šobrīd ir apstiprināta koncepcija un notiek aktīvs darbs pie eksponātu ražošanas, lai jau nākamā gada pavasarī durvis vērtu zinātnes centrs “VIZIUM.

Šogad projekta ietvaros tika realizēta vērienīga aktivitāte – Ventspils pilsētas svētku ietvaros notika “Digitālie svētki”, kas iepazīstināja ar topošajiem centriem ne tikai Ventspilī, bet arī Liepājā, Daugavpilī un Cēsīs.

Donorvalstu pārstāvji, kā arī projektu uzraugošās institūcijas atzinīgi novērtēja šajā laikā paveikto, īpaši izceļot Ventspils un zinātnes centra “Vilvite” sadarbību.

Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros. Kopējais apjoms ir EUR 2 011 676 ar programmas finansējumu 90% jeb EUR 1 810 508 (no tā 85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums) un pašvaldības līdzfinansējumu 10% jeb EUR 201 168.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.