Notikusi pirmā tiešsaistes sapulce ar zinātnes centra “Vilvite” partneriem | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notikusi pirmā tiešsaistes sapulce ar zinātnes centra “Vilvite” partneriem

Otrdien, 9. februārī, notika pirmā tiešsaistes sapulce ar projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” partneriem - zinātnes centra “Vilvite” speciālistiem  no Norvēgijas, Bergenā.

Tikšanās laikā Ventspils Digitālā centra pārstāvji kopā ar zinātnes centra “Vilvite” speciālistiem pārskatīja plānoto aktivitāšu sarakstu, lai pielāgotos  pandēmijas COVID-19 radītajiem ierobežojumiem un uzsāktu aktīvu sadarbību.

Sadarbībā ar Zinātnes centra “Vilvite” speciālistiem tiks izstrādātas 20 dažādas mācību programmas STEM jomā, tai skaitā 16 programmas pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un studentiem, kā arī 4 programmas pedagogiem. Tāpat tiks izstrādātas 12 interaktīvas mācību aktivitātes – darbnīcas un zinātnes šovi. Projekta ietvaros tiks veiktas arī dažādas pieredzes apmaiņas aktivitātes, t.sk. Bergenas zinātnes centra “VilVite” darbinieki apmācīs un dalīsies pieredzē ar Ventspils Inovācijas centra darbiniekiem gan izglītojošo programmu realizācijā, gan jautājumos, kas skar centra ikdienas darbību.

Partnerības līgums ar zinātnes centru “Vilvite” tika parakstīts pagājušā gada 30. oktobrī. Projekta ietvaros sadarbība izveidota arī ar Ventspils Augstskolu, kas zinātnes centrā “VIZIUM” izveidos Jauno dabaszinātņu pētnieku centru. Centra mērķis būs piesaistīt jauniešu uzmanību, sniedzot iespēju iepazīties ar dažādu jomu zinātniekiem, to izglītības un darba pieredzi, apgūt pētniecības programmas STEM un IT jomās, kā arī piedalīties dažādos pasākumos ar mērķi ieinteresēt un pārliecināt, ka zinātne var būt ļoti interesanta un saprotama un veicināt studiju virziena izvēli par labu šai jomai.

Projekta kopējais apjoms ir EUR 2 011 676 ar programmas finansējumu 90% jeb EUR 1 810 508 (no tā 85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums) un pašvaldības līdzfinansējumu 10% jeb EUR 201 168.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra ēkas būvniecība tika uzsākta 2019. gada 11. oktobrī, un centra atklāšana šobrīd tiek plānota 2022. gada sākumā.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

  “Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.”